[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

INFO OZ-SPK - PORADENSKÁ ČINNOSŤ

INFO OZ-SPK | PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Občianske združenie - spoločne proti kriminalite (OZ-SPK) poskytuje širokej verejnosti poradenskú činnosť v rôznych oblastiach prevencie kriminality, drogových závislostí a inej protispoločenskej činnosti. Právnické a fyzické osoby využívajú našu poradenskú činnosť najmä v nasledovných oblastiach:

 • prevencia kriminality v školskom prostredí
 • tvorba projektov a preventívnych opatrení súvisiacich s prevenciou
 • riešenie drogových závislostí v rodine
 • riešenie závislostí súvisiacich so sektami
 • riešenie domáceho násilia
 • poradenstvo obetiam trestných činov
 • poradenstvo súvisiace so športom (riziká dopingu a pod.)
 • poradenstvo súvisiace s rozvojom osobnosti

Okrem uvedených činností poskytujeme pre fyzické a právnické osoby nasledovné činnosti:

 • poradenstvo pri výberových konaniach na rôzne zodpovedné pozície
 • poradenstvo pri zabezpečovaní bezpečnosti (pre rôzne prevádzky i fyzické osoby)
 • kurzy sebaobrany

V uvedených oblastiach konzultujeme s odborníkmi z rôznych oblastí, vrátane príslušníkov PZ SR, MV SR, mimovládnych organizácii a pod. Zárukou našej spoľahlivosti, diskrétnosti a profesionality je náš garant a doterajšie výsledky práce na národnej i medzinárodnej úrovni.