[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

INFO OZ-SPK - KONTAKTY

INFO OZ-SPK | KONTAKTY
info

Bc. Miroslav SCHLESINGER

Čestný riaditeľ, zakladateľ OZ - SPK

riaditel@oz-spk.sk

Mgr. Martin Chudý

Prezident OZ-SPK

president@oz-spk.sk

Dipl.-Ing. Oliver Goossens

Generálny tajomník, člen dozornej rady OZ-SPK

secretary@oz-spk.sk

Mgr. Pavol Tetuľa

Finančný manažér, člen dozornej rady OZ-SPK

manager@oz-spk.sk

Dipl.-Ing. Richard Klimeš

Hlavný auditor, člen dozornej rady OZ-SPK

auditor@oz-spk.sk

Doc. Ing. Michal Holík, PhD.

Odborný poradca OZ-SPK

Súdny znalec v odbore stavebníctvo
v oblastiach pozemné stavby, dopravné stavby
a odhad hodnoty nehnuteľností

Bc. Miroslav Schlesinger

Je zakladateľom OZ-SPK a patrí medzi úzku skupinu odborne vyškolených koordinátorov prevencie kriminality, ktorých je iba 195 v Slovenskej republike. V súčasnosti zastáva v OZ-SPK pozíciu „čestný riaditeľ“ a pôsobí ako odborný konzultant a lektor. V rámci práce sa venuje obetiam trestných činov, ale aj inovatívnym programom na rozvoj osobnosti detí a dospelých. Pôsobí tiež v oblastiach mentoringu, koučingu a motivácie.

Autor projektov „S mládežou proti kriminalite, Spoločne proti kriminalite a Poznaním k hodnotnému životu“, z ktorých posledne uvedený bol v rokoch 2007, 2009, 2012 a 2018 nominovaný na Európsku cenu za prevenciu kriminality – ECPA / European Crime Prevention Award / a reprezentoval tak Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni. Počas vyššie uvedenej súťaže najprv v Portugalsku, a potom vo Švédsku bol dvakrát zaradený medzi 15 najlepších projektov v Európskej únii. V roku 2010 sa opäť zaradil medzi najúspešnejšie projekty v EÚ, pričom na národnej úrovni bol zaradený ako druhý najlepší projekt v SR. V roku 2011 boli jeho projekty opäť zaradené medzi najúspešnejšie v SR. V roku 2012 získal v národnej súťaži „Zlaté ocenenie“ za oblasť prevencie počítačovej kriminality so zameraním na riziká sociálnych sietí. Získal tiež prvé miesto v národnej súťaži prevencie kriminality a reprezentoval SR na medzinárodnej súťaži EÚ medzi najlepšími projektmi na Cypre. Následne národní zástupcovia viacerých členských krajín prejavili záujem o preklad jeho publikácii do angličtiny. V roku 2013 získal Zlaté ocenenie pre združenie ako „Najzodpovednejšie združenie“ opäť v kategórii prevencie v oblasti počítačovej kriminality. V roku 2016 získal jeho projekt zameraný na seniorov štvrté miesto a v roku 2018 opäť prvé miesto v národnej súťaži prevencie kriminality. V uvedenom roku bol jeho roku na medzinárodnej súťaži v Európskej únie, ktorá sa konala v Rakúsku, oficiálne zaradený medzi 20 najúspešnejších projektov realizovaných v EÚ. V roku 2019 získal jeho projekt zameraný na prevenciu drogovej kriminality 3. miesto v národnej súťaži a zaradil sa tak medzi najlepšie projekty v tejto oblasti na Slovensku.

Autor viac než dvadsiatich knižných publikácii. Publikuje v rôznych regionálnych periodikách, pričom jeho príspevky boli uverejnené aj na webovej stránke Ministerstva vnútra SR. Podieľal sa na príprave a realizácii národného projektu „Emka to vie“ a „ZáchranáRik“, ktoré je výukovým programom s tematikou prevencie kriminality pre žiakov prvého stupňa ZŠ. Projekty – výukové relácie boli distribuované aj na DVD nosiči.

V roku 2003 bol nominovaný na Cenu primátora ako kultúrna osobnosť roka 2002, a taktiež za prácu v oblasti sociálnej, zdravotníckej a charitatívnej. V roku 2004 obdržal za rok 2003 Cenu primátora za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej v meste Piešťany. V roku 2006 a 2007 bol opäť nominovaný na obe vyššie uvedené Ceny primátora. V roku 2017 získal Ďakovnú plaketu a Ďakovný list primátora mesta Bánovce nad Bebravou „za osobný prínos v oblasti skvalitňovania prevencie kriminality v meste Bánovce nad Bebravou“. V tom istom roku bol nominovaný na Cenu predsedu a zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Od roku 2001 spolupracoval s Ministerstvom vnútra SR - sekciou personálnych a sociálnych činností, odborom sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva v rámci realizácie detských rekreácií pre deti zamestnancov rezortu ako hlavný vedúci. V rokoch 2006, 2007 a 2008 zabezpečoval ako hlavný vedúci a súčasne koordinátor programov Medzinárodné charitatívne tábory pre siroty po príslušníkoch Policajného zboru. Je tiež trénerom bojových umení a inštruktorom sebaobrany. V tejto oblasti realizoval tri charitatívne akcie pod názvom „Večer bojových umení mesta Pezinok“ a spolupracoval s našimi dobrovoľníkmi aj pri zabezpečovaní akcií ako napr. Deň polície SR.

V rokoch 2005 - 2008 pôsobil ako lektor medzinárodného projektu Socrates, ktorý bol zameraný na vzdelávanie študentskej mládeže. Od roku 2006 pôsobil ako jeden z lektorov pre Inštitút pre verejnú správu, kde prednášal budúcim koordinátorom prevencie kriminality. V roku 2006 a 2007 spolupracoval s Národným osvetovým centrom - kabinetom sociálnej prevencie. V roku 2008 začal spolupracovať s Univerzitným pastoračným centrom Trnavskej univerzity, Trnavskou univerzitou a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Niekoľko rokov spolupracoval so Železničnou políciou SR, kde vyškolil pracovníkov prevencie kriminality. Školil taktiež príslušníkov Kynologického záchranného zboru SR. V rámci projektu OZ-SPK prednáša vo všetkých regiónoch Slovenska, pričom cieľovými skupinami sú nielen žiaci, ale aj pedagógovia a pracovníci prevencie kriminality.