[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

TÉMY PREDNÁŠOK - PREVENCIA KRIMINALITY

TÉMY PREDNÁŠOK | PREVENCIA KRIMINALITY

Prednášková a ostatná preventívna činnosť je pre deti materských škôl a žiakov prvého stupňa ZŠ obdobná ako pri drogovej prevencii. Ostatné programy sú už obsahovo členené do viacerých konkrétnych tém. Všetky témy v tejto sekcii obsahujú kazuistiku z praxe, didaktické pomôcky, prípadne aj dokumenty na DVD. Rozsah prednáškovej činnosti prispôsobujeme požiadavkám záujemcov. V prípade potreby vieme niektoré témy zlúčiť do jednej, pričom cieľovej skupine vždy poskytujme priestor na otázky.

Témy prednášok a besied

 • Prevencia kriminality v praxi
 • Ako nebyť okradnutý alebo prepadnutý
 • Ako sa nestať obeťou - praktické rady telesného strážcu
 • Ako správne opísať neznámu osobu pre účely polície
 • Prevencia šikanovania a domáceho násilia
 • Prevencia manipulácie mladistvých a mládeže (obsahuje aj prevenciu extrémizmu)
 • Extrémizmus a rebelantstvo mládeže (pripravujeme)
 • Prevencia negatívnych vplyvov siekt
 • Vplyv stresu a strachu na náš život
 • Prevencia grafity
 • Prevencia obchodovania s ľuďmi
 • Priateľstvo a citové vzťahy mladistvých
 • Sebaúcta, sebapoznanie a jeho význam v našom živote
 • Doping a jeho nežiaduce účinky - zameranie na mládež
 • Prevencia viktimácie seniorov
 • Zdravý životný štýl pre seniorov
 • Sebaobrana pre seniorov - teória a prax
 • Sebaobrana pre ženy - teória a prax