[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

INÉ SLUŽBY - PODNIKATEĽOM

INÉ SLUŽBY | PODNIKATEĽOM

Služby pre podnikateľov a zamestnávateľov:

Pre podnikateľský trh prinášame nové, laickej verejnosti menej známe produkty služieb na veľmi kvalitnej úrovni. Jednou z nich sú aj formy headhunting-u, ktoré v biznise používajú najmä nadnárodné koncerny a veľké firmy. Využívajú sa pritom odborné znalosti top manažérov, psychológov alebo príslušníkov polície so špeciálnym výcvikom po výslužbe. Ich znalosti z oblasti analýzy osobnosti sú aj v biznise neoceniteľnou výhodou, ktorá dokáže urýchliť mnohé interpersonálne i finančné aktivity. My vám prvky takýchto služieb ponúkame.

Na základe mnohoročných skúseností z oblasti psychológie, vieme pre vás v reálne krátkom čase zistiť požadované informácie o klientovi, resp. pracovníkovi. Informácie zabezpečujeme diskrétne a v rámci platnej legislatívy ako druh personálneho poradenstva. Čas dodania požadovaných informácií závisí od technického prevedenia zákazky. Môže ísť napríklad o stretnutie „face to face“ alebo formou analýzy rukopisu, podpisu, elektronickej správy, prípadne inou formou. Rozsah a formu dohodneme vždy osobne, pričom zaručujeme diskrétnosť a lojalitu. (Poznámka: Detektívne služby neposkytujeme.)

Z našej ponuky si môžete vybrať nasledovné služby:

  • realizácia výberových konaní pre všetky druhy pracovných pozícií (nie formou dotazníkov a testov, ktoré sa bežne používajú – tie totiž mnohí uchádzači o zamestnanie poznajú spamäti – ale inovatívnymi formami),
  • realizácia záverečnej fázy výberového konania (poskytnutie analýz z úzkeho kruhu vybraných uchádzačov – selekcia),
  • preverovanie pracovných zručností vašich zamestnancov,
  • odborné poradenstvo počas pracovných stretnutí s klientom,
  • analýza anonymov (text môže byť vyhotovený nielen ručným písmom, ale aj elektronickou formou),
  • odborné poradenstvo v oblasti informačných technológií (napr. vývoj software, webdesign, grafika, IT consulting, servis, outsourcing),
  • zabezpečenie špeciálnych benefitov pre firmy (motivačné interaktívno-vzdelávacie programy).

Poznámka: Naše služby v oblasti personalistiky sú rýchlejšie, lacnejšie a zaručene spoľahlivé. Zámerne nepoužívame štandardne zaužívané testy, nakoľko sú už dobre známe mnohým uchádzačom. Následkom čoho je neobjektívne zistenie jeho pracovných zručností a skreslené výsledky analýzy osobnosti. Okrem ostatných metód, ktoré využívame ako kontrolu je aj grafosynkritická analýza. Jej výhodou je fakt, že laickej verejnosti je takmer neznáma a nie je ju teda možné obchádzať tzv. falšovaním poskytnutých informácií.