[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

PRESTÍŽ PROJEKTU - REALIZOVANÉ PROJEKTY

PRESTÍŽ PROJEKTU | REALIZOVANÉ PROJEKTY

Projekty a akcie, na ktorých sme sa podieľali od roku 2005

 • Národný projekt: Spoločne proti kriminalite (projekt OZ-SPK).
 • Projekt „Poznaním k hodnotnému životu“ (projekt bol v Lisabone v roku 2007 zaradený medzi prvých 15 najlepších projektov v Európskej únii. V roku 2009 opätovne uspel medzi 15 najlepšími na tejto súťaži v Štokholme. Pozn. autorom a spolurealizátorom projektu je náš riaditeľ.)
 • Medzinárodný projekt SOCRATES zameraný na vzdelávanie stredoškolskej mládeže (r. 2005 – 2008).
 • Medzinárodný charitatívny tábor pre siroty a polosiroty po príslušníkoch polície zo Slovenskej republiky a Poľska (r. 2006 – 2009).
 • Národný projekt „Bezpečnosť pre deti z detských domovov“ (r. 2007 – 2008).
 • Lektorská účasť na projektoch vzdelávania IVES pre prvých koordinátorov prevencie kriminality v rezortoch Ministerstva hospodárstva a pôdohospodárstva SR.
 • Lektorská účasť na vyškolení prvých pracovníkov prevencie kriminality pre rezort Železničnej polície SR.
 • Lektorská účasť na projektoch Národného osvetového centra – kabinetu sociálnej prevencie.
 • Lektorská účasť na medzinárodnej konferencii súvisiacej s prevenciou kriminality v Nitre a odbornom seminári výmeny skúseností v regióne Bratislava v Pezinku.
 • Lektorská činnosť v oblasti prevencie kriminality pre žiakov Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, taktiež pre telesne postihnuté deti v Zelenom dome v Piešťanoch.
 • Lektorská účasť na v medzinárodnom seminári v Ústave na výkon trestu pre mladistvých v Sučanoch.
 • Spolupodieľanie sa na Dňoch polície v Trnave.
 • Odborné školenia pre príslušníkov obecnej polície vo Dvoroch nad Žitavou - kurz sebaobrany a súčasne vyškolenie prvých pracovníkov prevencie kriminality.
 • Spolupráca na lektorskej činnosti pre Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku v Trnavskej univerzite, a tektiež pre Trnavskú univerzitu.
 • Spolupráca na zabezpečení akcií ku Dňu detí v mestách (Piešťany, Pezinok, Malacky).
 • Spolupráca na zabezpečení programov Vinobrania a športovo-prevenčných podujatí v Pezinku.
 • Organizovanie športovo-charitatívnych podujatí „Večer bojových umení mesta Pezinok“ (každoročne od roku 2007).
 • Spolupráca na zabezpečovaní charitatívnych Mikulášskych akcii pre deti materských i základných škôl, pre postihnuté deti, ale aj pre seniorov v Domove dôchodcov Pezinku.
 • Medzi významné projekty zaraďujeme aj publikačnú činnosť a vydávanie odbornej i duchovnej literatúry zameranej na prevenciu i rozvoj osobnosti.