[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

PRESTÍŽ PROJEKTU - PRESTÍŽ OZ-SPK

PRESTÍŽ PROJEKTU | PRESTÍŽ OZ-SPK

Naše združenie realizuje projekt na národnej úrovni, pričom niekoľkoročné skúsenosti máme aj s medzinárodnými projektmi. A to najmä v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR. (Medzinárodné charitatívne tábory MV SR pre siroty a polosiroty po príslušníkoch polície) Participovali sme aj na medzinárodnom projekte SOCRATES, zameraným na vzdelávanie študentskej mládeže. V súvislosti s našimi aktivitami môžeme predložiť stovky pochvalných vyjadrení a viaceré ocenenia. Vzhľadom k doterajším úspechom sme ako jediné združenie na Slovensku získali plnú podporu k realizácii našich aktivít zo sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Medzi najvýznamnejšie úspechy OZ-SPK patrí projekt nášho riaditeľa „Poznaním k hodnotnému životu“, na ktorom sa aktívne podieľame. Projekt už trikrát uspel na najvyšších priečkach na národnej a dvakrát aj na Európskej úrovni. V decembri roku 2007 sa po úspešnom národnom kole dostal do súťaže, ktorú vyhlásila Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN). Išlo o Európsku cenu za prevenciu kriminality (ECPA – European Crime Prevention Award) v Lisabone, kde uvedeným projektom reprezentoval Slovenskú republiku. Projekt bol následne zaradený medzi 15 najlepších projektov realizovaných v Európskej únii (viac). V roku 2009 uspel v národnej i medzinárodnej súťaži o Európsku cenu za prevenciu kriminality 2009. Umiestnil sa ako druhý najlepší projekt v Slovenskej republike a opäť postúpil do súťaže o Európsku cenu za prevenciu kriminality, ktorá sa uskutočnila v decembri v Štokholme. Témou súťaže bola prevencia kriminality a viktimizácie medzi deťmi a mládežou; súčasné a budúce výzvy – škola, kybernetický svet a verbovanie do zločineckých skupín. Po úspešnej prezentácii bol v kategórii „Najlepšia prax“ opätovne zaradený medzi 15 najlepších projektov realizovaných v Európskej únii. V roku 2010 sme sa opäť vyššie uvedeným projektom zaradili medzi najlepšie projekty realizované v EÚ. Na národnej úrovni získal znova ocenenie ako druhý najlepší na Slovensku.

Prestíž OZ-SPK dokladuje okrem iného aj rozsiahla publikačná činnosť, spolupráca s rôznymi subjektmi, regionálnymi i súkromnými televíziami, ako aj so Slovenským rozhlasom a televíziou. Lektorsky sme sa podieľali na viacerých významných projektoch aj pre štátne inštitúcie. Každoročne stúpa záujem o naše preventívne aktivity, čím súčasne oslovujeme čoraz viac osôb rôzneho veku. Uvedené fakty potvrdzujú našu profesionalitu a prestíž, ktorou úspešne reprezentujeme Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni.