[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - DROGY

ZAUJÍMAVOSTI | DROGY
späť

NOVÁ ODBORNÁ PUBLIKÁCIA O DROGÁCH Z RÔZNYCH POHĽADOV

11.02.2014

INOVATÍVNA PRAX V DROGOVEJ PREVENCII

Drogy sú negatívnou súčasťou nášho každodenného života. Vieme o nich, poznáme drogovo závislých a možno aj dílerov, ale začnú nás vážne zaujímať až vtedy, keď je nimi poznačený osud niekoho z nášho okolia. Dôvodom sú mnohé riziká a nepríjemnosti, ktoré so sebou prinášajú. Aby sme im predišli a súčasne pomohli rodinám, ktorých drogové problémy už zastihli, ponúkame vám hodnotnú publikáciu, ktorá poskytuje množstvo teoretických a hlavne praktických poznatkov.

Autor v nej sumarizuje dlhoročné osobné skúsenosti z drogovej prevencie, pričom značnú pozornosť venuje školskému i rodinnému prostrediu. Neopomenul pritom fakty z histórie, medicíny, policajnej praxe a možnosti resocializácie. Uvádza tiež strhujúce informácie zo zákulisia dílerov a narkomanov. Jednotlivé kapitoly obsahujú množstvo skutočných príbehov, ktoré bez príkras dokumentujú životné tragédie. Vzhľadom k jeho skúsenostiam s prácou v rizikovom prostredí a viacnásobnému ohrozeniu života podáva čitateľom skutočne reálny obraz z prostredia drog.

Publikácia je písaná zaujímavým štýlom, ktorý určite osloví pedagógov, rodičov, aj mládež. Nakoľko autor už trikrát reprezentoval Slovenskú republiku svojimi projektmi medzi najlepšími v Európskej únii, bude určite výbornou praktickou pomôckou každého pracovníka prevencie kriminality.

OBSAH

Úvod

Poďakovanie

Slovo recenzenta

1. Drogy z rôznych pohľadov

1.1. Päť základných informácií o drogách

1.2. Systém práce drogového dílera

1.3. Odborníci a konzumenti o marihuane

1.4. Z histórie drog

1.5. O drogách podrobnejšie

1.6. Slangové pomenovania drog

2. Narkoman, rodina a škola

2.1. Dôvody drogovej závislosti

2.2. Rodinné all inclusive – najväčšie riziko

2.3. Rizikové faktory školského prostredia

2.4. Doping v športe

2.5. Narkoman – nevedomý otrok

3. Krízová intervencia v drogovej závislosti

3.1. Ako včas spoznať problém

3.2. Riziká počas liečby

3.3. Narkoman a jeho rodina

3.4. Úcta a sebaúcta ako forma terapie

3.5. Význam pochopenia a odpustenia

4. Osvedčené rady z praxe

4.1. Dôležité rady pre rodičov

4.2. Drogová prevencia v praxi

Záver

O autorovi

Použitá literatúra

Vydavateľstvo: Občianske združenie – spoločne proti kriminalite

Rok vydania: 2013

ISBN: 978–80–970951–2–3

Počet strán: 97