[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - PREVENCIA KRIMINALITY

ZAUJÍMAVOSTI | PREVENCIA KRIMINALITY

V tejto rubrike vám poskytujeme dôležité informácie, ktoré vám pomôžu predísť akejkoľvek ujme na majetku, zdraví alebo aj na živote. Osvojením si základných bezpečnostných zásad môžete žiť bezpečnejšie. Nižšie uvedené informácie sme zostavili taktiež na základe skúseností z praxe, citujúc pritom s dovolením autora knihu „Niečo nové pre život“.

PREVENCIA GRAFITY

viac 14.01.2010