TV TA3: REPORTÁŽ O RIZIKÁCH SOCIÁLNYCH SIETÍ

24.08.2011

http://www.ta3.com/sk/reportaze/174685_nebezpecny-internet-ciha-na-deti