[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ - KNIHY

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | KNIHY
späť

RADY NIELEN PRE RODIČOV

Rady nielen pre rodičov

Vážení čitatelia, ako už samotný názov tejto publikácie hovorí, prihovárame sa ňou nielen rodičom, ale každému, koho zaujíma problematika drogových závislostí, bezpečia na internete, násilia v školách či doma, alebo spôsoby, ako pre seba a pre rodinu zabezpečiť čo najväčšie bezpečie.

Cieľom tejto publikácie je poskytnúť vám stručné, praxou overené poznatky, ktoré vám pomôžu získať dobrý rozhľad vo viacerých oblastiach života.

Veríme, že táto praktická príručka splní očakávania a stane sa hodnotou pomôckou v rodine. Zostavili sme ju tak, aby obsiahla najdôležitejšie témy prevencie kriminality, bola ľahko čitateľná a hlavne zrozumiteľná čitateľovi v každom veku. Z uvedeného dôvodu obsahuje množstvo príbehov, ktoré lepšie objasňujú jednotlivé témy.

Na záver ďakujeme Rade vlády SR pre prevenciu kriminality za to, že podporila náš projektový zámer, prostredníctvom ktorého sa znižuje kriminalita a iná protispoločenská činnosť a zvyšuje sa bezpečnosť miest a obcí na Slovensku.

S úctou zostavovatelia publikácie

  • Vydavateľstvo: Mesto Bánovce nad Bebravou
  • Rok vydania: 2017
  • ISBN: 978-80-972783-6-6
  • Počet strán: 61
objednať knihu

na www.oz-spk.sk/info/kontakty/?id=1