[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: OKTÓBER 2011

31.10.2011, 12:10

bez obrázka
 • Pokračujeme v našej národnej kampani zameranej na prevenciu obchodovania s ľuďmi, prevenciu tabakizmu a alkoholizmu medzi mladistvými, prevenciu týrania a prevenciu počítačovej kriminality s dôrazom na riziká sociálnych sietí.
 • Dňa 27. októbra sme na základe pozvania OZ – Dúhovka prijali možnosť uskutočniť spoločnú preventívnu akciu v Malackách, ktorá bola zameraná na prevenciu šikanovania a domáceho násilia. Viac informácií nájdete na tomto odkaze: http://www.duhovka.sk/…h-malacanov/ a taktiež na: http://www.malacky.sk/index.php?…
 • Dňa 25. októbra sme nadviazali spoluprácu s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku a dohodli sme spoluprácu už na nasledujúci rok.
 • Projekt OZ-SPK pod názvom „Spoločne proti kriminalite“ oslávi tento rok už desať rokov úspešnej realizácie na národnej i medzinárodnej úrovni. Dokladuje to množstvo aktivít, ocenení i ďakovných listov. Vzhľadom k tomu, že jeho výsledky neboli adekvátne docenené na národnej súťaži prevencie kriminality, oslovili sme nimi nedávno prezidenta Slovenskej republiky.
 • Dňa 19. októbra bola dopísaná v poradí už jedenásta kniha z pera nášho riaditeľa. V súčasnosti prebiehajú rokovania s vydavateľom. Predpokladaný termín vydania a distribuovania knižného titulu s názvom „Povzbudenia II.“, je december 2011.
 • Dňa 17. októbra získali aktuálne rozpísané dve knihy nášho riaditeľa definitívne názvy: „Je čas zmeniť sa“ a „Povzbudenia II.“. Plánujeme ich tak, ako predchádzajúce distribuovať v rámci nášho projektu. Vďaka podpore Vydavateľstva Dobrá kniha, boli vydané tieto tituly: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/ Sponzorom (právnickým i fyzickým osobám), ktorí by mali záujem podporiť ich vydanie, zabezpečíme reklamu samozrejme priamo v knihe.
 • Dňa 17. októbra sme nadviazali spoluprácu s obcou Brodské, kde v závere mesiaca zahájime preventívno-osvetovú kampaň zameranú na prevenciu kriminality.
 • Dňa 14. októbra spravil náš pes, špeciálne cvičený na preventívne programy, oficiálne skúšky z canisterapie. Je teda hodnotným, oficiálne certifikovaným členom nášho tímu. Pre znalcov canisterapie uvádzame, že jeho náplňou nie je pracovať v záťažovom terapeutickom procese. Jeho úlohou bude aj naďalej spestrovať naše programy a vytvárať počas nich príjemnú atmosféru deťom i dospelým.
 • Náš projekt bol v národnej súťaži zaradený ako štvrtý najlepší projekt realizovaný v oblasti prevencie kriminality. Môžeme to síce považovať za úspech, ale súčasne s výsledkom vyhodnotenia nesúhlasíme. Dôvodom je fakt, že aj keby sme spočítali všetky úspechy II. a III. projektu, nedosiahli by ani 50% úspechov nášho projektu. K uvedenému faktu v dohľadnej dobe uverejníme dôkazový materiál. V súčasnosti očakávame materiály od kolegov, ktorí súťaž vyhrali. Najprv chceme zozbierať podklady, aby sme na našich stránkach boli naďalej objektívni. Viac informácií nájdete tu: http://www.oz-spk.sk/novinky/detail/?…
 • Vzhľadom k doterajším úspechom nášho projektu, začali sme oslovovať väčšie firmy s cieľom získať generálneho sponzora. Doterajšie výsledky a dobré meno vedenia združenia je zárukou šírenia pozitívnej reklamy aj pre ďalších potenciálnych sponzorov. Máme čo ponúknuť, pozrite si naše stručné vyhodnotenie aktivít za desať rokov: http://www.oz-spk.sk/vyhodnotenie/
 • Pre spolupracovníkov OZ-SPK sme a 15. októbra realizovali ďalšie školenie zamerané na osobnostný rast a prácu s klientom. Ide o systém celoročného priebežného vzdelávania koordinátorov nášho projektu.
 • Na štvrtok, 27. októbra o 18:00-hod. sme prijali pozvanie OZ – Dúhovka z Malaciek uskutočniť ďalšiu prednášku na tému Prevencia šikanovania a domáceho násilia. Podrobnosti o akcií nájdete na: http://www.duhovka.sk/…eho-nasilia/
 • V priebehu tohto mesiaca pripravujeme ďalšiu preventívno-osvetovú akciu v Pezinku. Realizovaná bude v spolupráci s mestskou políciou formou informačných letákov zameraných na prevenciu obchodovania s ľuďmi, prevenciu násilia, počítačovej kriminality, závislostí na alkohole a cigaretách. Cieľovou skupinou budú najmä žiaci a mladá generácia.
 • Dňa 7. októbra uskutočnil náš riaditeľ na základe pozvania starostu obce Kúty dve besedy pre žiakov ZŠ Andreja Radlinského ( http://zskuty.edupage.org/ ). Témami besied bol program „Bezpečná škola“, ktorý bol prispôsobený najprv žiakom prvého a následne druhého stupňa školy. Prevenčnú akciu obohatil ukážkami policajných pomôcok, akčnou sebaobranou a na záver spestril program náš psík – canisterapeut. Na besedách sa zúčastnilo cca. 360 žiakov i pedagógov. Odozva bola opäť veľmi priaznivá, preto sme dohodli ďalšiu spoluprácu.
 • Aktuálne prebieha v Malackách naša letáková – informačná kampaň zameraná na viaceré oblasti prevencie kriminality. V rámci spolupráce s OZ – Dúhovka uskutočníme na základe pozvania prvú prednášku zameranú na prevenciu šikanovania a domáceho násilia. Viac informácií nájdete tu: http://www.duhovka.sk/…eho-nasilia/
 • Dňa 7. októbra zahájime v obci Kúty druhú fázu projektu, a to sériou prednášok pre všetkých žiakov základnej školy. Prednášky sa uskutočnia pod záštitou starostu obce.
 • S príslušníčkou OO PZ Pezinok, ktorá zabezpečuje prevenciu kriminality, pripravujeme spoločné prevenčné akcie v celom regióne. Ich realizáciu zahájime hneď po podpísaní oficiálneho súhlasného stanoviska z KR PZ Bratislava.
 • Náš projekt bol opäť zaradený medzi najlepšie projekty realizované v oblasti prevencie kriminality na Slovensku. Dňa 27. septembra ho bol náš riaditeľ obhajovať vo finálovom národnom kole na Ministerstve vnútra SR. Podľa predbežných informácií, máme reálnu šancu umiestniť sa na najvyšších priečkach a opäť reprezentovať SR na medzinárodnej súťaži Európskej únie.
 • Doručili sme nové materiály na prevenciu všetkým krajským koordinátorom prevencie kriminality. Priebežne ich distribuujeme aj ostatným kolegom do všetkých regiónov Slovenska, ktorí s nami aktívne spolupracujú na národnom projekte.
 • TV LUX opäť reprízovala úspešnú reláciu na tému rizík užívania marihuany, kde bol hosťom aj náš riaditeľ. Reprízu si môžete pozrieť na tomto odkaze: http://www.tvlux.sk/…iv/play/2949
 • Naďalej pokračuje poradenská činnosť ( viac na: http://www.oz-spk.sk/info/poradna/ ) pre širokú verejnosť.
 • Aktualizovali sme rubriku POVZBUDENIE: http://www.oz-spk.sk/zaujimavosti/?…
 • Riaditeľ OZ-SPK bol navrhnutý na cenu BSK. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze: http://www.bratislavskykraj.sk/…-807558.aspx
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII