[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: SEPTEMBER 2011

30.09.2011, 17:27

bez obrázka
 • Dňa 29. septembra sme nadviazali spoluprácu s občianskym združením Dúhovka http://www.duhovka.sk/ v Malackách. Dohodnutá bola spolupráca najmä v oblasti prevencie kriminality a športovo-preventívnej činnosti.
 • V súčasnosti pripravujeme s príslušníčkou OO PZ Pezinok, ktorá zabezpečuje prevenciu kriminality spoločné prevenčné akcie v celom regióne. Ich realizáciu zahájime hneď po podpísaní oficiálneho súhlasného stanoviska z KR PZ Bratislava.
 • Pre spolupracovníkov OZ-SPK pripravujeme na október ďalšie školenie zamerané na osobnostný rast a prácu s klientom. Ide o systém celoročného priebežného vzdelávania koordinátorov nášho projektu. Presný dátum oznámime až po dohode s účastníkmi.
 • Náš projekt bol opäť zaradený medzi najlepšie projekty realizované v oblasti prevencie kriminality na Slovensku. Dňa 27. septembra ho bol náš riaditeľ obhajovať vo finálovom národnom kole na Ministerstve vnútra SR. Podľa predbežných informácií, máme reálnu šancu umiestniť sa na najvyšších priečkach a opäť reprezentovať SR na medzinárodnej súťaži Európskej únie.
 • POZOR, zmeny v kontaktoch na krajských koordinátorov prevencie kriminality nájdete tu: http://www.oz-spk.sk/…osti/detail/?…
 • Dňa 23. septembra náš riaditeľ prednášal na medzinárodnej konferencii v INCHEBE, v Bratislave. Organizátormi sú: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta – Bratislava v spolupráci s Európskou asociáciou pre fototerapiu v Prahe, Ministerstvo zdravotníctva SR, sekcia informatiky, Slovenská lekárska komora, Česká lékařská komora, Incheba, a.s. ( viac na: http://www.incheba.sk/…ca_2011/3022 ) Témou prednášky nášho riaditeľa bola „Princípy osobnej ochrany detí a mládeže“, ktorá obsahovala témy: prevencia majetkovej kriminality, násilnej trestnej činnosti a doplnená bola o teoretické i praktické ukážky sebaobrany. Spätná väzba od žiakov i pedagógov bola opäť veľmi dobrá, čo potvrdil ďalší záujem o jeho aktivity.
 • Dňa 23. septembra na základe pozitívnej odozvy na prednáškovú činnosť, prednášal náš riaditeľ aj na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, a to absolventom vzdelávania III. veku na tému „Bezpečnosť a prevencia pre seniorov“. Vzhľadom k prejavenému záujmu, prednášku na záver doplnil o základné poznatky z neverbálnej komunikácie. Oboch akcií sa zúčastnil aj náš pes cvičený pre účely canisterapie. Vzhľadom k pozitívnym odozvám očakávame v budúcnosti aktívnejšiu spoluprácu i s touto fakultou.
 • Dňa 18. septembra sa naši členovia zúčastnili na slávnostnom sprievode Vinobrania v Pezinku. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii: http://www.oz-spk.sk/foto/?…
 • Dňa 6. septembra náš riaditeľ v spolupráci s Komisiou pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách, zahájil mediálnu kampaň zameranú na prevenciu kriminality v uvedenom meste. Po nej bude nasledovať prednášková činnosť postupne vo všetkých školách.
 • Dňa 5. septembra sme prihlásili náš projekt do národnej súťaže o najlepší projekt realizovaný v oblasti prevencie kriminality. Súťaž každoročne vyhlasuje Rada vlády SR pre prevenciu kriminality na podnet Európskej siete pre prevenciu kriminality, čím víťazný projekt na Slovensku dostáva možnosť reprezentovať našu krajinu na medzinárodnej súťaži EÚ, kde bude súperiť s prestížnymi projektmi ostatných krajín.
 • Dňa 3. septembra sme prostredníctvom starostu nadviazali spoluprácu s obcou Kúty. Zahájili sme tam prvú fázu projektu mediálnou kampaňou zameranou na prevenciu majetkovej kriminality, šikanovania, grafity a drogovú prevenciu, po ktorej bude v októbri nasledovať prednášková činnosť.
 • Zapojili sme sa do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a podali sme opäť náš projekt do národnej súťaže o najlepší projekt realizovaný v SR. V prípade úspešnosti budeme môcť znova reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži EÚ medzi najlepšími národnými projektmi.
 • Dokončili sme nové materiály s tematikou prevencie. Priebežne ich distribuujeme kolegom do všetkých regiónov Slovenska, ktorí s nami aktívne spolupracujú na národnom projekte.
 • TV LUX opäť reprízovala úspešnú reláciu na tému rizík užívania marihuany, kde bol hosťom aj náš riaditeľ. Reprízu si môžete pozrieť na tomto odkaze: http://www.tvlux.sk/…iv/play/2949
 • Naďalej pokračuje poradenská činnosť ( viac na: http://www.oz-spk.sk/info/poradna/ ) pre širokú verejnosť.
 • Pracujeme na vydaní novej publikácie. Doteraz nám vyšli tieto tituly: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/
 • Aktualizovali sme rubriku POVZBUDENIE: http://www.oz-spk.sk/zaujimavosti/?… VIDEO: http://www.oz-spk.sk/video/ a VYHODNOTENIE od r. 2001 – 2011http://www.oz-spk.sk/vyhodnotenie/
 • Riaditeľ OZ-SPK bol navrhnutý na cenu BSK. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze: http://www.bratislavskykraj.sk/…-807558.aspx
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII