[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: JÚL - AUGUST 2011

30.08.2011, 22:07

bez obrázka
  • Dňa 27. augusta prednášal náš riaditeľ na podujatí Nádej 2011 v Trnave na tému: Citové vzťahy a manipulácia v nich. Išlo o dve prednášky, ktorých cieľovou skupinou bola najmä mládež a tí, ktorí sa tejto cieľovej skupine venujú. Počas akcie viacerí z účastníkov využili aj možnosť poradiť sa. Niektorí si dohodli osobné stretnutie na neskôr. Spätnú väzbu z akcie zverejníme po vyhodnotení podujatia organizátormi. Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke: http://nadej.info/
  • Od júla do augusta náš riaditeľ spolu so špeciálne cvičeným psom pre deti spolupracuje na zabezpečovaní programov v denných táboroch v Bratislave. Naše programy sú zamerané na oboznamovanie s prácou polície a na bezpečnosť detí.
  • Aktualizovali sme rubriku POVZBUDENIE: http://www.oz-spk.sk/zaujimavosti/?… a VIDEO: http://www.oz-spk.sk/video/
  • Aktuálne sme dokončili nové materiály s tematikou prevencie. Priebežne ich distribuujeme kolegom do všetkých regiónov Slovenska, ktorí s nami aktívne spolupracujú na národnom projekte.
  • V priebehu prvého týždňa letných prázdnin uskutočnilo OZ-SPK v spolupráci s Mestskou políciou Pezinok ďalší spoločný športovo-náučný tábor pre deti. Podrobnejšie informácie o tábore si môžete prečítať na: http://www.oz-spk.sk/…edia/detail/?id=4
  • Naďalej pokračuje aj poradenská činnosť ( viac na: http://www.oz-spk.sk/info/poradna/ ) pre širokú verejnosť.
  • Pracujeme aj na vydaní novej publikácie. Doteraz nám vyšli tieto tituly: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/
  • Na záver pripomíname, že priaznivci nášho združenia môžu podporiť návrh na cenu BSK nášho riaditeľa. Bližšie informácie získate na tomto odkaze: http://www.bratislavskykraj.sk/…-807558.aspx
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII