[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

PRIESKUM NA PREDNÁŠKY

16.05.2011, 23:56

bez obrázka

Prieskum na prednášky so zameraním na prevenciu počítačovej kriminality

Nedávno bol vyhodnotený prieskum zameraný na preverenie úspešnosti série prednášok, ktoré realizoval riaditeľ OZ-SPK. Hlavnou témou prednášok pre žiakov 5 – 9. ročníkov základných škôl bola počítačová kriminalita, osobitne riziká súvisiace so sociálnymi sieťami.

Výsledky prieskumu sú nasledovné: Žiakov na prednáške najviac prekvapilo množstvo rizík súvisiacich s uverejňovaním osobných informácii (najmä fotografii) a údajov na sociálnych sieťach. Pre 89% z nich boli informácie úplne nové a zaujímavé, 4% opýtaných uviedlo, že už o všetkom vedeli a 7% sa k téme odmietlo vyjadriť. Na prednáške sa cítilo dobre – pozitívne 91% žiakov, 8% neutrálne a 1% neisto, s výčitkami. Zaujímavé odpovede boli aj v súvislosti s tým, či chcú alebo nechcú mať počas prednášok v triede učiteľa. Až 64% z nich uviedlo, že učiteľov nechcú mať na hodine. 12% by učiteľ, resp. učiteľka na hodine vyhovovala a 24% to bolo podľa ich vyjadrenia jedno. Pri týchto odpovediach žiaci uvádzali dôvody ako: „mne triedna nevadí, je fajn…“ alebo „nebolo by vhodné, aby tam bola, lebo nám nerozumie, má iné názory…“ príp. „pokojne, nech príde, aspoň sa aj ona niečomu novému priučí…“

V dotazníku bola aj otázka ako vnímajú žiaci na prednáškach prítomnosť nového pomocníka – psa cvičeného na canisterapiu. Odpovede boli vo všetkých dotazníkoch len pozitívne, pričom deti žiadali, aby tento psík (Amigo) bol na každej prednáške.

Zo získaných informácii možno predpokladať, že následne, po prednáške došlo v 89% k náprave, resp. k zabezpečeniu osobných údajov na internete. 11% žiakov buď nebolo prihlásených na sociálnych sieťach alebo osobné údaje mali už zabezpečené.

Školám, ktoré sa zúčastnili tohto prieskumu ďakujeme za ústretovosť.

detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII