[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: MAREC - APRÍL 2011

02.05.2011, 22:00

bez obrázka
  • Na záver apríla (27.4. 2011) uskutočnil náš riaditeľ v spolupráci s kolegyňou, preventistkou z policajného zboru, prevenčnú akciu pre žiakov Základnej školy Ľ. Štúra v Modre. Témy prednášok boli: prevencia manipulácie osobnosti a trestnoprávna zodpovednosť mladistvých. Posledne uvedenú tému odprednášala príslušníčka PZ SR. Odozvy na akciu boli opäť pozitívne. Škola následne prejavila záujem o ďalšie pokračovanie obdobných podujatí. Výsledkom akcie bolo aj potvrdenie aktívnej spolupráce s policajným zborom v tomto regióne.
  • V priebehu tohto mesiaca boli naše aktivity medializované na TV JOJ, TA 3 a Pezinskej TV, nájdete ich na týchto odkazoch: (TV Pezinok 11.4.2011) http://www.tvpezinok.sk/…ay_video.php?… Sebaobrana trocha veselým podaním v Krimi-novinách JOJ: http://televizia.joj.sk/…04-2011.html = príspevok úplne na konci. Počítačová kriminalita v krimi-novinách TV JOJ (v druhej polovici správ): http://televizia.joj.sk/…04-2011.html a sebaobrana na TA3 (archív 24.4. 2011): http://www.ta3.com/…y-sebaobrany
  • V termíne od 10 – 15. apríla sme realizovali na základe niekoľkoročnej spolupráce s Mestskou políciou Vysoké Tatry prevenčné aktivity vo Vysokých Tatrách. Na základe požiadaviek boli hlavnými témami prevencia drogových závislostí, prevencia počítačovej kriminality s osobitným zameraním na riziká sociálnych sietí a kurz sebaobrany pre ženy a dievčatá. Všetky naše aktivty sa stretli s veľmi priaznivou odozvou. Počas akcií sme kolegom a školám poskytli nové materiály súvisiace s prevenciou kriminality, pričom o akcie prejavili záujem nielen miestne médiá. Niektoré z nich nakrúcala TV JOJ a TV TA3. Záznam z jednej z prednášok si môžete pozrieť v archíve televízie TA3: http://www.ta3.com/…ciha-na-deti (Poznámka: ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať.)
  • Naďalej distribujeme nové materiály súvisiace s prevenciou kriminality a inej protispoločenskej činnosti do všetkých krajov.
  • V marci sme nadviazali spoluprácu s príslušníčkami PZ, s preventistkami v Trnavskom a Bratislavskom kraji. V apríli zahájime prvé spoločné akcie v lokalite Pezinka a Senca.
  • V marci sme uskutočnili sériu prednášok zameranú na prevenciu počítačovej kriminality so zameraním na riziká sociálnych sietí. Cieľovými osobami boli deti 5 – 9. ročníkov základnej školy na Holubyho ulici v Piešťanoch.
  • V priebehu marca absolvovalo študijnú prax na našich prevenčných akciách cca. 17 študentov vysokých škôl. V apríli požiadali o prax a konzultácie ďalší štyria študenti, prevažne z Trnavskej univerzity.
  • Podľa našich zatiaľ neoficiálnych informácii, bol náš riaditeľ navrhnutý na významné ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja. Pre tých, ktorí by ho chceli podporiť, uvádzame nasledujúci link: http://www.bratislavskykraj.sk/…-807558.aspx
  • Aj tento rok plánujeme vydať ďalšiu publikáciu. Predpokladaný termín dokončenia alebo tlače knihy je december 2011.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII