[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY - JANUÁR - FEBRUÁR 2011

22.02.2011, 10:15

bez obrázka
  • V súčasnosti sme zahájili distribúciu nových materiálov súvisiacich s prevenciou kriminality a inej protispoločenskej činnosti do všetkých krajov.
  • Vo februári nám pribudla ďalšia prednáška pre študentov Strednej odbornej školy „Na pántoch“ v Bratislave. Témou prednášky boli aktuálne informácie z drogovej prevencie, pričom jej súčasťou bola aj prevencia manipulácie osobnosti. Študenti, ako aj pedagógovia hodnotili prednášku veľmi pozitívne, pričom sme sa dohodli na ďalšej spolupráci.
  • Prvú väčšiu akciu sme na základe pozvania uskutočnili pre študentov Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre, dňa 14. februára o 09:00-hod. Témou besedy pre cca. 200 študentov bola prevencia drogových závislostí a vybrané témy z oblasti prevencie kriminality.
  • Nedávno sme aktualizovali výsledky našej činnosti za rok 2010. Na základe počtov oslovených (potvrdených na predpísanom tlačive), sme výrazne prekročili pôvodný plán aktivít a najmä počet oslovených. (viď vyhodnotenie 2010 http://www.oz-spk.sk/vyhodnotenie/ )
  • Aj tento rok nás môžete podporiť svojimi 2% z daní. Ak získame dostatok financií, opäť vydáme novú knižnú publikáciu. Tlačivo nájdete na našej hlavnej stránke: http://www.oz-spk.sk/…kladne_info/ Za podporu vopred ĎAKUJEME.
  • OZ-SPK hľadá sponzora, ktorý by nám pomohol zabezpečiť služobné motorové vozidlo. Vzhľadom k tomu, že realizujeme jeden z najúspešnejších projektov na národnej úrovni, vieme sponzorovi zabezpečiť kvalitnú reklamu v každom kraji.
  • ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám prejavili priazeň v uplynulom roku! Výsledky našej práce sú dôkazom, že vaša voľba podporiť nás, bola správna.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII