[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY OD JÚLA 2010

12.07.2010, 20:28

bez obrázka
  • V súčasnosti, v rámci spolupráce s Ministerstvom vnútra SR, opäť pripravujeme program i sponzorské darčeky na medzinárodný charitatívny tábor pre siroty a polosiroty po príslušníkoch polície. Z uvedeného dôvodu, ak má niekto z návštevníkov našej stránky záujem podporiť túto akciu buď finančne alebo sponzorskými darčekmi, kontaktujte prosím nášho riaditeľa. (Pozn.: tábor sa uskutoční v druhej polovici augusta.)
  • Dňa 10. júla sa zúčastnil náš riaditeľ ďalšieho stretnutia kresťanskej mládeže, ktoré malo názov „Nebojte sa.“ Na stretnutí, kde sa zúčastnilo cca. 500 účastníkov mal besedu na tému: „Manipulácia v citových vzťahoch“. Je to už druhý ročník, kde naše združenie poskytlo popri prednáškovej činnosti i poradenstvo. Niektorí z účastníkov na záver dostali najaktuálnejšiu publikáciu „Človek, si jedinečný“ ( http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/?id=9 ) aj s venovaním. Boli to predovšetkým tí, ktorí sa najviac zapájali do diskusie a narodeninový oslávenec. Organizátori podujatia súčasne dostali možnosť absolvovať niektoré z našich školení, ktoré pripravujeme ešte počas letných prázdnin.
  • Začiatkom júla začalo vedenie OZ-SPK preškoľovať svojich spolupracovníkov v oblasti prevencie v športe a komunikácie s klientmi. V súčasnosti pripravujeme ďalšie školenie zamerané na krízovú intervenciu a prípravu nových prevenčných programov na tento rok. Predpokladanou lokalitou školenia bude tentoraz Žilina. Pre všetkých spolupracovníkov v každom regióne Slovenska zároveň pripravujeme nové materiály, ktoré budú k dispozícii v septembri.
  • Riaditeľ OZ-SPK dokončuje práce na desiatej knihe s názvom „Príbehy, ktoré zmenia…“ Ide o knihu určenú rôznym vekovým kategóriám, predovšetkým však pre mladú generáciu a tých, ktorí chcú alebo potrebujú niečo zmeniť vo svojom živote. Autor v nej vybral a prepracoval svoje najlepšie, doteraz vydané príbehy. V štádiu rozpracovania je ďalšia publikácia, ktorá bude prelomom v publikačnej činnosti OZ-SPK. Medzi hlavnými témami bude manipulácia osobnosti, jej dopad na nasledujúce citové a partnerské vzťahy a pod. Bližšie o nej budeme informovať neskôr.
  • V rámci dlhoročnej aktívnej činnosti v oblasti prevencie popri uvedených aktivitách naďalej spolupracujeme s kolegami z PZ SR aj z ostatných rezortov.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII