[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY JÚL - SEPTEMBER 2018

27.09.2018, 18:05

 • Aktuálne s potešením oznamujeme, že náš projekt „Poznaním k hodnotnému životu“, ktorého autorom je Bc. Miroslav Schlesinger a realizoval ho už vo viacerých mestách, vyhral národné kolo prevencie kriminality. Tu nájdete porobnosti: http://www.banovce.sk/?…
 • Keďže sme od roku januára 2015 aktívne spolupracujeme s mestom Bánovce nad Bebravou na prevencii nielen kriminality, ale aj diskriminácie, zverejňujeme odkazy na články mesta, ktoré súvisia s realizáciou spoločného projektu:
 • O spolupráci na projekte a podaní projektu do národnej súťaže Ministerstva vnútra SR sa dozviete v tomto článku: Mesto sa bude uchádzať o prestížnu cenu http://www.banovce.sk/?…
 • Dnes sme boli informovaní, že náš projekt sa prebojoval až do finále národného kola prevencie kriminality. (Od roku 2001 je to už po šiestykrát) Podrobnejšie informácie nájdete na tomto odkaze: http://www.banovce.sk/?…
 • O spolupráci mesta Bánovce nad Bebravou v oblasti prevencie kriminality na národnej úrovni sa dozviete v týchto článkoch: Realizácia medzinárodného a národného projektu v meste http://www.banovce.sk/?… Mesto vytvorí priestor pre spoluprácu http://www.banovce.sk/?…
 • V septembri došlo k zmene vedenia OZ – spoločne proti kriminalite. Na pozíciu výkonného riaditeľa a štatutára bola vymenovaná Bc. Anna Onrušíková. Doterajší výkonný riaditeľ, štatutár a súčasne zakladateľ OZ – spoločne proti kriminalite (Bc. Miroslav Schlesinger) odstúpil z funkcie z dôvodu nástupu na štátnozamestnaneckú pracovnú pozíciu, ktorá neumožňuje zlúčenie tejto práce s novým zamestnaním. Touto cestou mu ďakujeme za jeho dlhoročné aktívne pôsobenie na jeho novom pracovisku a prajeme mu veľa úspechov. Súčasne prajeme novej riaditeľke a štatutárke našej mimovládnej organizácie veľa úspechov vo veľmi kvalitne rozbehnutej práci v tejto oblasti.
 • 11. septembra začali preventívne akcie pre žiakov

http://www.banovce.sk/?…

 • Zaujímavá akcia pre klientov Centra sociálnych služieb

http://www.banovce.sk/?…

 • O ďaľšom hodnotnom ocenení pre riaditeľa OZ-SPK Miroslava Schlesingera sa dozviete v tomto článku: Gymnázium ocenilo mesto a preventistu http://www.banovce.sk/?…
 • Akčný program v dennom tábore na ZŠ Školská

http://www.banovce.sk/?…

 • Náš riaditeľ sa zúčastnil premiéry dvoch filmových dokumentov o holokauste http://www.banovce.sk/?… K tejto téme nedávno napísal rozsiahly článok o hrozných popravách vykonaných Gestapom v blízkosti mesta Bánovce nad Bebravou. Nájete ho tu: http://www.banovce.sk/?…
 • Ako využívajú školy ponuky mesta?

http://www.banovce.sk/?…

 • Bánovce nad Bebravou – samospráva otvorená spolupráci

http://www.banovce.sk/?…

 • Tento rok plánujeme pokračovať v publikačnej činnosti. Zameranie a téma publikácie na rok 2018 bude záležať od výšky sponzorských darov alebo dotácie. Plánujeme tiež osloviť niektoré z vydavateľstiev a dohodnúť v tejto oblasti spoluprácu.
 • Vo fotogalérii nájdete nové hodnotné ocenenia, ktoré dokladujú kvalitu našej práce.
 • Aj v tomto roku pokračujeme v spolupráci so Seniorským informačným centrom, ktoré realizuje projekty osobitne zamerané na bezpečiepre seniorov.
 • So starostom obce Kúty sme sa dohodli na celoročnej spolupráci v oblasti prevencie kriminality. Od februára získala obec všetky výhody realizácie nášho projektu „Poznaním k hodnotnému životu“, ktorý v súčasnosti patrí medzi najlepšie projekty zamerané na prevenciu kriminality. Veríme preto, že obec Kúty sa už v priebehu roka stane jednou z najbezpečnejších obcí na Slovensku.
 • Náš riaditeľ naďalej spolupracuje s Kynologickým záchranným zborom Slovenskej republiky a pátracím tímom priebežne poskytuje konzultácie, ktoré napomáhajú koordinovaniu akcií po nezvestných osobách.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII