[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY APRÍL - JÚN 2018

17.09.2018, 14:06

 • Stránka OZ-SPK je v súčasnosti v rekonštukcii, ďakujeme za pochopenie.
 • Keďže sme od roku 2015 aktívne spolupracujeme s mestom Bánovce nad Bebravou, zverejňujeme odkazy na články mesta, ktoré súvisia s realizáciou spoločného projektu:
 • Náš riaditeľ publikoval zaujímavý článok, ktorým dokumentuje skutočné udalosti z posledných mesiacov II. svetovej vony. Opisuje v nich neľudskosť fašizmu a hrozné príbehy, ktoré sa udiali v blízkosti mesta Bánovce nad Bebravou:
 • 73. výročie spomienky na hrozné popravy v „Salašteku“

http://www.banovce.sk/?…

 • Dbať na bezpečie žiakov sa oplatí

http://www.banovce.sk/?…

 • Ďalší seniori sa dozvedeli o nových formách pomoci

http://www.banovce.sk/?…

 • „BEZPEČNÁ ŠKÔLKA“ – MŠ Horné Ozorovce

http://www.banovce.sk/?…

 • Beseda o nových formách pomoci pre seniorov

http://www.banovce.sk/?…

 • Preventívno-náučná akcia pre najmladších škôlkarov

http://www.banovce.sk/?…

 • Prevencia v meste je čoraz žiadanejšia

http://www.banovce.sk/?…

 • Inovatívne formy vzdelávania zabezpečili gymnáziu prestíž

http://www.banovce.sk/?…

 • Tento rok plánujeme pokračovať v publikačnej činnosti. Zameranie a téma publikácie na rok 2018 bude záležať od výšky sponzorských darov alebo dotácie. Plánujeme tiež osloviť niektoré z vydavateľstiev a dohodnúť v tejto oblasti spoluprácu.
 • Vo fotogalérii nájdete nové hodnotné ocenenia, ktoré dokladujú kvalitu našej práce.
 • Aj v tomto roku pokračujeme v spolupráci so Seniorským informačným centrom, ktoré realizuje projekty osobitne zamerané na bezpečiepre seniorov.
 • So starostom obce Kúty sme sa dohodli na celoročnej spolupráci v oblasti prevencie kriminality. Od februára získala obec všetky výhody realizácie nášho projektu „Poznaním k hodnotnému životu“, ktorý v súčasnosti patrí medzi najlepšie projekty zamerané na prevenciu kriminality. Veríme preto, že obec Kúty sa už v priebehu roka stane jednou z najbezpečnejších obcí na Slovensku.
 • Náš riaditeľ naďalej spolupracuje s Kynologickým záchranným zborom Slovenskej republiky a pátracím tímom priebežne poskytuje konzultácie, ktoré napomáhajú koordinovaniu akcií po nezvestných osobách.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII