[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: JANUÁR - MAREC 2018

17.03.2018, 12:12

 • Stránka OZ-SPK je v súčasnosti v rekonštukcii, ďakujeme za pochopenie.
 • Dňa 15. marca 2018 vyšla nášmu riaditeľovi Miroslavovi Schlesingerovi dlhoočakávaná kniha názvom „Rozprávky o hľadaní dobra“, o ktorej sme písali už v predchádzajúcich mesiacoch. Ide o knihu dvadsiatich rozprávok, ktoré ocenia nielen mladší a straší čitatelia. Je zostavená tak, aby ju mohli využívať v rámci svojej práce aj odborníci z oblasti psychoterapie, arteterapie, biblioterapie, pedagogiky a gestaltpedagogiky. Vyšla zatiaľ v limitovanom náklade, ale aktuálne už čakáme na výsledky jednania od viacerých vydavateľstiev. Limitovaný náklad knihy je z dôvodu drahej väzby, ktorá je tentoraz v pravej koži. Jej prevedenie je napodobeninou starých kníh a text je obohatený vkusnými ornamentmi. Na záver dodávame, že ide o jeho osemnástu publikáciu. Informácie o novej rozprávkovej knihe nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/?…
 • Doterajšiu publikačnú činnosť riaditeľa OZ-SPK Miroslava Schlesingera nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/
 • Dňa 15. marca 2018 uskutočnil náš riaditeľ, v spolupráci s Odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR dve preventívne akcie v obci Kúty. Prvá bola zameraná na žiakov 8. ročníkov základnej školy a druhá na bezpečie seniorov. Obe akcie sa uskutočnili pod záštitou starostu obce Ing. Branislava Vávru.
 • Na našich stránkach sme zverejnili nový príspevok k téme: Deti a riziká na sociálnych sieťach. Článok nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…osti/detail/?…
 • Na základe spolupráce, vydalo Seniorské informačné centrum druhé vydanie publikácie s názvom „Rady nielen pre seniorov“. Publikácia vyšla v decembri 2017 a zaradili sme ju do sekcie PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/?…
 • Keďže sme od roku 2015 spolupracovali s mestom Bánovce nad Bebravou, zverejňujeme stručné vyhodnotenie projektu za rok 2017 zo stránky mesta: http://www.banovce.sk/?…
 • V uplynulom roku pribudli na konto publikačnej činnosti riaditeľa OZ-SPK dve rodinné príručky s názvami: „Rady nielen pre rodičov“ a „Rady nielen pre seniorov“. Podrobnejšie informácie sa o nich dozviete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/zaujimavosti/?… Obe brožované publikácie podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Distribúcia začala v meste Bánovce nad Bebravou, ktorému od r. 2015 poskytujeme pomoc v oblasti prevencie kriminality. Náš riaditeľ v ňom realizuje projekt „Poznaním k hodnotnému životu“.
 • Tento rok plánujeme pokračovať v publikačnej činnosti. Zameranie a téma publikácie na rok 2018 bude záležať od výšky sponzorských darov alebo dotácie. Plánujeme tiež osloviť niektoré z vydavateľstiev a dohodnúť v tejto oblasti spoluprácu.
 • Vo fotogalérii nájdete nové hodnotné ocenenia, ktoré dokladujú kvalitu našej práce.
 • Aj v tomto roku pokračujeme v spolupráci so Seniorským informačným centrom, ktoré realizuje projekty osobitne zamerané na bezpečiepre seniorov.
 • So starostom obce Kúty sme sa dohodli na celoročnej spolupráci v oblasti prevencie kriminality. Od februára získa obec všetky výhody realizácie nášho projektu „Poznaním k hodnotnému životu“, ktorý v súčasnosti patrí medzi najlepšie projekty zamerané na prevenciu kriminality. Veríme preto, že obec Kúty sa už v priebehu roka stane jednou z najbezpečnejších obcí na Slovensku.
 • S obcou Kúty sme dokončili prípravy spoločnej realizácie väčšieho projektu. Vyjadrili sme podporu zámeru, ktorého cieľom je vytvoriť v obci (pod záštitou starostu) krízové poradenské centrum. Jeho cieľom bude poskytovanie poradenstva a realizácia prevenčno-bezpečnostných programov pre obyvateľov Kútov. Realizáciu projektu plánujeme začať vo februári 2018. Našim zámerom je zabezpečiť prevenciu kriminality v celom mikroregióne. V praxi to bude znamenať prepojenie spolupráce medzi cca. 25. obcami.
 • Náš riaditeľ naďalej spolupracuje s Kynologickým záchranným zborom Slovenskej republiky a pátracím tímom priebežne poskytuje konzultácie, ktoré napomáhajú koordinovaniu akcií po nezvestných osobách.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII