[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: JANUÁR 2018

30.01.2018, 14:44

  • Stránka OZ-SPK je v súčasnosti v rekonštukcii, ďakujeme za pochopenie.
  • Aktuálne očakávame vydanie limitovaného nákladu rozprávkovej knihy pod názvom „Rozprávky o hľadaní dobra“, o ktorej sme písali už v predchádzajúcich mesiacoch. Ide o knihu dvadsiatich rozprávok, ktoré ocenia nielen mladší a straší čitatelia. Je zostavená tak, aby ju mohli využívať v rámci svojej práce aj odborníci z oblasti psychoterapie, arteterapie, biblioterapie, pedagogiky a gestaltpedagogiky. Limitovaný náklad knihy je z dôvodu drahej väzby, ktorá bude tentoraz v pravej koži. Jej prevedenie bude napodobeninou starých kníh a text bude obohatený vkusnými ornamentmi. Na záver dodávame, že ide už o sedemnástu knihu riaditeľa OZ-SPK Miroslava Schlesingera. Predpokladéme, že bude dokončená v týchto dňoch.
  • V uplynulom roku pribudli na konto publikačnej činnosti riaditeľa OZ-SPK dve rodinné príručky s názvami: „Rady nielen pre rodičov“ a „Rady nielen pre seniorov“. Podrobnejšie informácie sa o nich dozviete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/zaujimavosti/?… Obe brožované publikácie podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Distribúcia začala v meste Bánovce nad Bebravou, ktorému od r. 2015 poskytujeme pomoc v oblasti prevencie kriminality. Náš riaditeľ v ňom realizuje projekt „Poznaním k hodnotnému životu“.
  • Tento rok plánujeme pokračovať v publikačnej činnosti. Zameranie a téma publikácie na rok 2018 bude záležať od výšky sponzorských darov alebo dotácie. Plánujeme tiež osloviť niektoré z vydavateľstiev a dohodnúť v tejto oblasti spoluprácu.
  • Vo fotogalérii nájdete nové hodnotné ocenenia, ktoré dokladujú kvalitu našej práce.
  • Aj v tomto roku pokračujeme v spolupráci so Seniorským informačným centrom, ktoré realizuje projekty osobitne zamerané na bezpečiepre seniorov.
  • S obcou Kúty sme dokončili prípravy spoločnej realizácie väčšieho projektu. Vyjadrili sme podporu zámeru, ktorého cieľom je vytvoriť v obci (pod záštitou starostu) krízové poradenské centrum. Jeho cieľom bude poskytovanie poradenstva a realizácia prevenčno-bezpečnostných programov pre obyvateľov Kútov. Realizáciu projektu plánujeme začať vo februári 2018. Našim zámerom je zabezpečiť prevenciu kriminality v celom mikroregióne. V praxi to bude znamenať prepojenie spolupráce medzi cca. 25. obcami.
  • Náš riaditeľ naďalej spolupracuje s Kynologickým záchranným zborom Slovenskej republiky a pátracím tímom priebežne poskytuje konzultácie, ktoré napomáhajú koordinovaniu akcií po nezvestných osobách.
detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII detail: CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA