[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: NOVEMBER - DECEMBER 2017

27.12.2017, 10:01

  • Stránka OZ-SPK je v súčasnosti v rekonštukcii, ďakujeme za pochopenie.
  • Aktuálne pracujeme na vydaní limitovaného nákladu rozprávkovej knihy pod názvom „Rozprávky o hľadaní dobra“, o ktorej sme písali už v predchádzajúcich mesiacoch. Ide o knihu dvadsiatich rozprávok, ktoré ocenia nielen mladší a straší čitatelia. Je zostavená tak, aby ju mohli využívať v rámci svojej práce aj odborníci z oblasti psychoterapie, arteterapie, biblioterapie, pedagogiky a gestaltpedagogiky. Limitovaný náklad knihy je z dôvodu drahej väzby, ktorá bude tentoraz v pravej koži. Jej prevedenie bude napodobeninou starých kníh a text bude obohatený vkusnými ornamentmi. Predpokladéme, že bude dokončená začiatkom januára 2018.
  • Dňa 9. novembra vyšla rodinná príručka s názvom „Rady nielen pre rodičov“, ktorej autorom je riaditeľ OZ-SPK Miroslav Schlesinger. ( http://www.oz-spk.sk/…osti/detail/?… ) Je to jeho šestnásta publikácia. Jej vydanie, v rámci projektu „Poznaním k hodnotnému životu“, podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Distribúcia začala v meste Bánovce nad Bebravou, v ktorom je uvedený projekt realizovaný.
  • Vo fotogalérii nájdete nové hodnotné ocenenia, ktoré dokladujú kvalitu našej práce.
  • Zapojili sme sa do národného projektu Seniorského informačného centra, ktoré realizuje projekt zameraný na bezpečiepre seniorov. Pre tieto účely sme poskytli autorské práva novej publikácie s názvom „Rady nielen pre seniorov“. Podrobné informácie o nej nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…osti/detail/?…
  • Začiatkom novembra poskytol riaditeľ OZ-SPK doplňujúci odborný posudok pre obec Kúty. Išlo o analýzu grafitov a tagov, ktorými boli poškodené viaceré budovy v obci. Jeho posudok bude podkladom pre usvedčenie páchateľov.
  • Náš riaditeľ naďalej spolupracuje s Kynologickým záchranným zborom Slovenskej republiky a pátracím tímom priebežne poskytuje konzultácie, ktoré napomáhajú koordinovaniu akcií po nezvestných osobách.
  • Naďalej pracujeme aj na ilustráciách rozprávkovej knihy s názvom „Anjel a smutná slnečnica“. Bude určená nielen pre deti a mládež, ale aj pre odborníkov, ktorí sa venujú arteterapii a biblioterapii. Ide o malú rozprávkovú knižku, ktorá je obsahovo podobná svetoznámej knihe „Malý princ“.
  • S obcou Kúty sme dokončili prípravy spoločnej realizácie väčšieho projektu. Vyjadrili sme podporu zámeru, ktorého cieľom je vytvoriť v obci (pod záštitou starostu) krízové poradenské centrum. Jeho cieľom bude poskytovanie poradenstva a realizácia prevenčno-bezpečnostných programov pre obyvateľov Kútov. V prípade, že bude projekt podporený ďalšou dotáciou, obec tak (v spolupráci s našou organizáciou) zabezpečí prevenciu v celom mikroregióne. V praxi to bude znamenať prepojenie spolupráce medzi cca. 25. obcami. Projekt začne oficiálne od januára 2018.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII