[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: SEPTEMBER - OKTÓBER 2017

28.10.2017, 15:37

 • Stránka OZ-SPK je v súčasnosti v rekonštukcii, ďakujeme za pochopenie.
 • Dňa 22. októbra poskytol riaditeľ OZ-SPK odborný posudok pre obec Kúty. Išlo o analýzu grafitov a tagov, ktorými boli poškodené viaceré budovy v obci. Jeho posudok bude podkladom pre usvedčenie páchateľov.
 • Dňa 20. 10. 2017 bol náš riaditeľ Bc. Miroslav Schlesinger ocenený Ďakovným listom a Ďakovnou plaketou od primátora „za osobný prínos v oblasti skvalitňovania prevencie kriminality v meste Bánovce nad Bebravou“. Podorbnosti z akcie si môžete prečítať na tomto odkaze: http://www.banovce.sk/?…
 • O ďalších informáciách, ktoré súvisia s udelenou cenou, sa dočítate na tomto odkaze zo stránky TSK: https://www.tsk.sk/…enskeho.html?…
 • Dňa 20. októbra sa uskutočnilo aj vďaka našej spolupráci ďalšie odborné školenie pre pedagógov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého obsahom bola prevencia drogovej kriminality v školskom prostredí. Odborným lektorom bol riaditeľ OZ-SPK, Bc. Miroslav Schlesinger. Podrobnejšie informácie nájdete na tomto odkaze: http://www.banovce.sk/?…
 • O jednej z akcií pre žiakov prvého stupňa ZŠ, ktorá je súčasťou nášho projektu a je zameraná na prevenciu rizík na internetehttp://www.banovce.sk/?…
 • Aktuálne sme dokončili rodinnú príručku s názvom „Rady nielen pre seniorov“, ktorej autorom je riaditeľ OZ-SPK Miroslav Schlesinger. Jej vydanie, v rámci projektu „Poznaním k hodnotnému životu“, podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Distribúcia sa začala v meste Bánovce nad Bebravou, v ktorom je uvedený projekt realizovaný.
 • Druhú publikáciu s názvom „Rady nielen pre rodičov“, aktuálne graficky upravujeme do tlačovej podoby. Predpoklad jej vydania je začiatok novembra.
 • Dňa 14. októbra sme v spolupráci s mestom Bánovce nad Bebravou uskutočnili odborný seminár zameraný na policajnú sebaobranu.
 • V septembri sme sa dohodli na spolupráci s TV LUX, ktorá nám pre účely skvalitnenia projektu „Poznaním k hodnotnému životu“, zabezpečila edukatívne DVD. Išlo o relácie, kde vystupovali členovia OZ-SPK. Zamerané sú na bezpečie seniorov a prevenciu drogovej kriminality.
 • Náš riaditeľ naďalej spolupracuje s Kynologickým záchranným zborom Slovenskej republiky a pátracím tímom priebežne poskytuje konzultácie, ktoré napomáhajú koordinovaniu akcií po nezvestných osobách.
 • V týchto dňoch pracujeme na ilustráciách rozprávkovej knihy s názvom „Anjel a smutná slnečnica“. Je to už pätnásta kniha p. Schlesingera. Bude určená nielen pre deti a mládež, ale aj pre odborníkov, ktorí sa venujú arteterapii a biblioterapii. Ide o malú rozprávkovú knižku, ktorá je obsahovo podobná svetoznámej knihe „Malý princ“.
 • S obcou Kúty dokončujeme spoločnú realizáciu väčšieho projektu. Vyjadrili sme podporu zámeru, ktorého cieľom je vytvoriť v obci (pod záštitou starostu) krízové poradenské centrum. Jeho cieľom bude poskytovanie poradenstva a realizácia prevenčno-bezpečnostných programov pre obyvateľov Kútov. V prípade, že bude projekt podporený ďalšou dotáciou, obec tak (v spolupráci s našou organizáciou) zabezpečí prevenciu v celom mikroregióne. V praxi to bude znamenať prepojenie spolupráce medzi cca. 25. obcami.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII