[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: NOVEMBER 2016

20.11.2016, 14:49

 • Po úspešnej prezentácii projektov na národnej úrovni sme zaznamenali zvýšený záujem o naše aktivity v oblasti prevencie kriminality z viacerých miest. Aktuálnu informáciu o realizácii regionálneho školenia v TSK zameraného na drogovú pevenciu nájdete na tomto odkaze: http://www.banovce.sk/?…
 • Náš riaditeľ sa zapojil do realizácie projektu na národnej úrovni, ktorý je zameraný na žiakov prvého stupňa základných škôl. Ide o projekt, ktorý podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a jeho produktom je vytvorenie 10. dielov krátkych náučných programov zameraných na prevenciu kriminality. Celé autorské dielo je už spracované aj do DVD formátu a už onedlho bude poskytnuté školám v každom regióne Slovenska. Súčasne bude odvysielané aj TV RIK.
 • Ako sme už dávnejšie avizovali, riaditeľ OZ-SPK pripravuje vydanie svojho prvého historického románu s názvom „Začni žiť odznova“. Jeho (v poradí už štrnásta) kniha je v súčasnosti spracúvaná v tlačiarniach a k dispozícii bude začiatkom decembra 2016. V dejovej línii príbehu nájdete prelínanie japonskej kultúry s európskou a na jeho aktuálnosti nič nemení ani fakt, že ide o historický román. Kniha je vhodná pre každého, kto má rád tajuplný dej a dialógy plné podnetných myšlienok na zamyslenie. Dej románu vtiahne do príbehu mladších aj starších čitateľov, ktorí hľadajú v živote zmenu a odpovede na to, prečo je ich život práve takýto. Je to už štrnásta publikácia riaditeľa OZ-SPK, informácie o ostatných nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/
 • S potešením oznamujeme, že naša spolupráca tento rok priniesla množstvo „dobrého ovocia“. Výsledkom aktívnej spolupráce s mestom Bánovce nad Bebravou, (ktorému sme poskytli maximálnu pomoc pri zabezpečení prevencie kriminality aj v podobe vlastného projektu) je získanie prestížneho národného ocenenia. V národnej súťaži v silnej konkurencii vybojoval pre mesto 4. miesto! Viac informácií o súťaži nájdete na tomto odkaze: http://www.banovce.sk/?…
 • Do finálne národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality 2016 sme sa zapojili aj ako spolupracujúca organizácia v národnom projekte „Vytvorme bezpečie pre seniorov“. Ten sa umiestnil aj vďaka našej spolupráci na 3. mieste, čo prakticky znamená postup do medzinárodného kola prevencie kriminality.
 • Úspechy, ktoré sme tento rok dosiahli, sú pre nás už 5. účasťou v národnom kole Európskej ceny za prevenciu kriminality za 16. rokov práce v oblasti prevencii kriminality. Tie sú súčasne doplnené 3-násobnou reprezentáciou Slovenskej republiky v Európskej únii.
 • Touto formou ďakujeme JUDr. Martinovi Biskupičovi ( https://martinbiskupic.sk/pravnik/ ) za jeho dlhoročnú spoluprácu s našou mimovládnou organizáciou.
 • V rámci nadviazania spolupráce s OZ Fórum pre pomoc starším poskytol náš riaditeľ viacero príspevkov pre časopis určený seniorom, ktorý uvedená organizácia zabezpečuje na národnej úrovni.
 • Naďalej spolupracujeme so Seniorským informačným centrom (http://www.seniorskeinformacnecentrum.sk/) a poskytujeme poradenskú a metodickú činnosť združeniu, aj seniorom.
 • V súčasnosti pripravujeme rozšírenie spolupráce v regióne Bratislavského kra­ja.
 • Aj tento školský rok ponúkame materským školám alebo organizátorom detských táborov nasledovné témy prednášok a preventívnych akcii, ktoré nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…dnasok/info/ Zárukou úspešnosti našich akcií sú 16-ročné skúsenosti z oblasti prevencie a hodnotné ocenenia na národnej i medzinárodnej úrovni.
 • Po vydaní vyššie uvedeného románu a rozprávkovej knižky, plánujeme na rok 2017 vydanie veľkej rozprávkovej knižky s názvom „Rozprávky o hľadaní dobra“. Táto knižka bude určená aj pre odborníkov, ktorí sa venujú arteterapii a biblioterapii. Niektoré z jej rozprávok už úspešne využil v programoch zameraných na rozvoj osobnosti detí a dospelých.
 • Náš tím vám ponúka okrem iného aj nadštandardné poradenské a konzultačné služby, ktorých rozsah nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/sluzby/
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII