[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: JÚN - JÚL - AUGUST 2016

07.07.2016, 14:34

  • Dňa 3. augusta sme nadviazali spoluprácu s OZ Fórum pre pomoc starším, pričom sme predbežne pripravili aj rozsah celoročnej spolupráce. Viac informácií o združení nájdete na http://www.forumseniorov.sk/
  • Naďalej spolupracujeme so Seniorským informačným centrom (http://www.seniorskeinformacnecentrum.sk/) a poskytujeme poradenskú a metodickú činnosť združeniu, aj seniorom. Aktuálne sme sa dohodli, že sa spolu zapojíme do výzvy MV SR a zúčastníme sa súťaže národného kola o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality.
  • V súčasnosti pripravujeme rozšírenie spolupráce v regióne Bratislavského, ale aj Trenčianskeho kra­ja.
  • V júni členovia OZ-SPK uskutočnili ďalšiu preventívnu akciu v materskej škole v Piešťanoch, s ktorou sme pred rokom nadviazali spoluprácu. Náš terapeutický pes Amigo tak potešil ďalších 80. detí, ktoré sa počas pestrého programu naučili ako sa správne zachovať pri stretnutí s neznámym človekom, čo spraviť, ak nájdu injekčnú striekačku alebo lyžičku na ihrisku. Dozvedeli sa tiež o práci a pomôckach polície, pričom si ich mohli aj vyskúšať. Touto formou ĎAKUJEME za pozvanie a príkladnú spoluprácu pani riaditeľke.
  • Autorom, aj lektorom našich projekov je riaditeľ OZ-SPK. Na týchto linkoch nájdete zaujímavé články o prednáškach a spätnej väzbe na niektoré z nedávnych akcií: http://www.banovce.sk/?… alebo http://www.banovce.sk/?…
  • Aj počas letných prázdnin ponúkame materským školám alebo organizátorom detských táborov nasledovné témy prednášok a preventívnych akcii, ktoré nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…dnasok/info/ Zárukou úspešnosti našich akcií sú viac než 15-ročné skúsenosti z oblasti prevencie a hodnotné ocenenia na národnej i medzinárodnej úrovni.
  • Riaditeľ OZ-SPK v súčasnosti pripravuje vydanie svojho prvého historického románu s názvom „Začni žiť odznova“. Plánované vydanie je na leto 2016. Ide v poradí o štrnástu publikáciu. Tentoraz nájdete v jeho knihe prelínanie japonskej kultúry s európskou. Na aktuálnosti príbehu nič nemení ani fakt, že ide o historický román. Ak prechádzate náročným životným obdobím, určite v ňom nájdete množstvo podnetov, ktoré vám pomôžu nájsť správnu životnú cestu. Román je naplnený množstvom podnetných myšlienok a jeho dej vtiahne do príbehu tak mladších ako aj starších čitateľov. Informácie o ostatných publikáciách riaditeľa OZ-SPK, Miroslava Schlesingera, nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/
  • Po vydaní vyššie uvedeného románu príde na rad vydanie jeho (taktiež) prvej rozprávkovej knižky s názvom „Rozprávky o hľadaní dobra“. Táto knižka bude určená aj pre odborníkov, ktorí sa venujú arteterapii a biblioterapii. Niektoré z jej rozprávok už úspešne využil v programoch zameraných na rozvoj osobnosti detí a dospelých.
  • Náš tím vám ponúka okrem iného aj nadštandardné poradenské a konzultačné služby, ktorých rozsah nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/sluzby/ alebo na facebook-u v skupine All inclusive poradenstvo. Miroslav Schlesinger, riaditeľ OZ-SPK, vám poskytne ostatné potrebné informácie.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII