[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

PREVENCIA V NOVEMBRI

30.11.2009, 23:40

bez obrázka

November je už za nami a rovnako aj množstvo aktivít zameraných na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Všteky akcie, ktoré sme avizovali ako prípravné, sme splnili. Informácie o najzaujímavej­ších uvádzame v tomto príspevku.

Za jednu z najvýznamnejších akcií v tomto roku považujeme pokračujúcu spoluprácu so Železničnou políciou SR. Tento rok na základe nadviazanej spolupráce uskutočnil náš riaditeľ predovšetkým pre preventistov uvedeného rezortu ďalšie odborné školenie. Tentoraz bolo zamerané na prevenciu kriminality a prácu s Rómskym etnikom. Na školení sa zúčastnili ešte dvaja lektori z inej participujúcej (Rómskej) organizácie, preto možno hovoriť o vyvážených, relevantných informáciách. Výborná spätná väzba zúčastnených len potvrdila našu profesionalitu, na základe ktorej už pripravujeme ďalšie odborné školenie na nasledujúci rok. Nemožno však nevyzdvihnúť kvalitnú a príkladnú prácu príslušníkov, ktorí za ŽP SR vykonávajú popri inej činnosti aj prevenciu kriminality. Za relatívne krátku dobu ich projekty patria medzi tie, ktoré majú skutočnú výpovednú hodnotu.

V priebehu novembra sme uskutočnili odborné školenie aj pre našich spolupracovníkov z viacerých regiónov Slovenska. Zamerané bolo na na rozvoj osobnosti a prácu s klientom. Keďže ide taktiež o pokračujúcu aktivitu, jej pokračovanie sme naplánovali aj na rok 2010. Účastníci tohto školenia sa okrem iného dozvedeli informácie z oblasti typológie, grafológie i psychoanalýzy. V nasledujúcom roku už očakávame tzv. prvé plody spolupráce vytváranej od vzniku OZ-SPK.

Okrem školení sme realizovali prednáškovú činnosť pre deti v materskej škole i žiakov základných škôl. Navštívili sme pritom Bratislavu, Piešťany a Chorvátsky Grob. Témy prednášok boli:

 • Prevenčno-bezpečnostný program („Bezpečná škôlka“),
 • prevenčno-bezpečnostný program („Bezpečná škola“),
 • prevencia šikanovania a domáceho násilia,
 • prevencia manipulácie osobnosti mladistvých,
 • prevencia grafity,
 • prevencia zneužívania tiesňových telefónnych liniek.

Cieľové skupiny si osvojovali nové návyky v oblasti prevencie formou didaktických hier, pomôcok, prípadov z praxe i klasickou formou výučby. Niektoré fotografie z akcií onedlho uverejníme v rubrike FOTOGALÉRIA http://www.oz-spk.sk/foto/ Spätná väzba bola pozitívna nielen od detí a učiteľov, ale aj od školskej psychologičky.

V rámci našej činnosti sme poskytli do viacerých regiónov ďalšie vzdelávacie a informačné materiály. Projekt „Spoločne proti kriminalite“ sa stáva postupne čoraz známejší a čo je podstatnejšie, získava priazeň všetkých vekových skupín. Vyzchádzajúc z uvedených faktov sme preto zostavili plán preventívnych aktivít na rok 2010.

ĎAKUJEME všetkým sponzorom a darcom 2%, ktorí podporujú naše aktivity. November je už za nami a rovnako aj množstvo aktivít zameraných na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Všteky akcie, ktoré sme avizovali ako prípravné sme splnili. Informácie o najzaujímavej­ších uvádzame v tomto príspevku.

Za jednu z najvýznamnejších akcií v tomto roku považujeme pokračujúcu spoluprácu so Železničnou políciou SR. Tento rok na základe nadviazanej spolupráce uskutočnil náš riaditeľ predovšetkým pre preventistov uvedeného rezortu ďalšie odborné školenie. Tentoraz bolo zamerané na prevenciu kriminality a prácu s Rómskym etnikom. Na školení sa zúčastnili ešte dvaja lektori z inej participujúcej (Rómskej) organizácie, preto možno hovoriť o vyvážených, relevantných informáciách. Výborná spätná väzba zúčastnených len potvrdila našu profesionalitu, na základe ktorej už pripravujeme ďalšie odborné školenie na nasledujúci rok. Nemožno však nevyzdvihnúť kvalitnú a príkladnú prácu príslušníkov, ktorí za ŽP SR vykonávajú popri inej činnosti aj prevenciu kriminality. Za relatívne krátku dobu ich projekty patria medzi tie, ktoré majú skutočnú výpovednú hodnotu.

V priebehu novembra sme uskutočnili odborné školenie aj pre našich spolupracovníkov z viacerých regiónov Slovenska. Zamerané bolo na na rozvoj osobnosti a prácu s klientom. Keďže ide taktiež o pokračujúcu aktivitu, jej pokračovanie sme naplánovali aj na rok 2010. Účastníci tohto školenia sa okrem iného dozvedeli informácie z oblasti typológie, grafológie i psychoanalýzy. V nasledujúcom roku už očakávame tzv. prvé plody spolupráce vytváranej od vzniku OZ-SPK.

Okrem školení sme realizovali prednáškovú činnosť pre deti v materskej škole i žiakov základných škôl. Navštívili sme pritom Bratislavu, Piešťany a Chorvátsky Grob. Témy prednášok boli:

 • Prevenčno-bezpečnostný program („Bezpečná škôlka“),
 • prevenčno-bezpečnostný program („Bezpečná škola“),
 • prevencia šikanovania a domáceho násilia,
 • prevencia manipulácie osobnosti mladistvých,
 • prevencia grafity,
 • prevencia zneužívania tiesňových telefónnych liniek.

Cieľové skupiny si osvojovali nové návyky v oblasti prevencie formou didaktických hier, pomôcok, prípadov z praxe i klasickou formou výučby. Niektoré fotografie z akcií onedlho uverejníme v rubrike FOTOGALÉRIA http://www.oz-spk.sk/foto/ Spätná väzba bola pozitívna nielen od detí a učiteľov, ale aj od školskej psychologičky.

V rámci našej činnosti sme poskytli do viacerých regiónov ďalšie vzdelávacie a informačné materiály. Projekt „Spoločne proti kriminalite“ sa stáva postupne čoraz známejší a čo je podstatnejšie, získava priazeň všetkých vekových skupín. Vyzchádzajúc z uvedených faktov sme preto zostavili komplexný plán preventívnych aktivít na rok 2010.

Na záver uvádzame, že našu činnosť vykonávame najmä vďaka podpore a dotácie z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a sponzorom, ktorých nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…ca/sponzori/

ĎAKUJEME všetkým sponzorom a darcom 2%, ktorí podporujú naše aktivity.

vedenie OZ-SPK

detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII