[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: APRÍL - MÁJ 2015

09.04.2015, 10:15

 • Dňa 30. mája bola o 12:05 odvysielaná relácia na RTVS 2, ktorá je spomenutá nižšie.
 • Dňa 29. mája uskutočnil riaditeľ OZ-SPK náučný program pre 85 detí materskej školy v Piešťanoch. Zameraný bol na bezpečie detí, pričom jeho súčasťou bol aj terapeutický pes, ktorý si získal priazeň všetkých detí. Škôlka obdržala aj letáky, spolu s knižkou so zameraním na viaceré oblasti prevencie.
 • Dňa 20. mája bol prednášať riaditeľ OZ-SPK na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. Témou prednášky bolo „Ako sa nestať obeťou“, ktorá obsahovala dôležité rady ako nebyť okradnutý, podvedený, vydieraný alebo prepadnutý. Dôkazom pozitívnej spätnej väzby je aj záujem študentiek i pedagógov školy o kurz sebaobrany. V súčasnosti prebieha nábor, na základe ktorého sa rozhodne, či kurz začne už teraz v júni alebo neskôr.
 • V sobotu 16. mája sa riaditeľ OZ-SPK zúčastnil ďalšieho nakrúcania diskusnej relácie RTVS. V diskusnej relácii (nielen) pre teenagerov tentoraz diskutovali na tému „znásilnenie“. Bolo až desivé aké skúsenosti majú mladí ľudia…
 • Školám a samosprávam, ktoré majú záujem o zaujímavé vystúpenie počas MDD, ponúkame akčné vystúpenie súbojov samurajov a ukážok policajnej sebaobrany. (viď obrazová príloha http://www.oz-spk.sk/foto/?… ) Deti si budú môcť po vystúpení vyskúšať samurajské brnenie, aj súboj so samurajmi. Prihláste sa už teraz.
 • Začiatkom mája sme s veľmi pozitívnou odozvou realizovali prevenčné programy v Piešťanoch. V priebehu dvoch dní žiaci druhého stupňa ZŠ Holubyho absolvovali prevenciu zameranú na riziká na sociálnych sieťach a internete. Súčasne sa dozvedeli ako bezpečne narábať mobilným telefónom, pričom sa naučili aj bezpečnostné zásady pri stretnutí s neznámymi ľuďmi alebo v neznámom prostredí. Okrem toho žiaci ôsmych a deviatych ročníkov absolvovali jeden programov zameraných na rozvoj osobnosti a životné hodnoty. Téma citové vzťahy mladistvých a úcta k rodičovstvu ich natoľko zaujala, že si u riaditeľa vyžiadali ďalšiu hodinu navyše. Oba programy obohatil aj terapeutický pes Amigo, ktorý vždy získa priazeň všetkých detí. ZŠ Holubyho týmto ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 • Po živej diskusnej relácii RTVS 2, na tému „Nevidím zlo, nepočujem zlo“ sa nám ohlásilo už viacero škôl, ktoré prejavili záujem o naše prednášky, ale aj o sebaobranu pre dievčatá počas telesnej výchovy. Preto informujeme, že termíny na prednášky máme ešte v Západoslovenskom regióne voľné, ale termíny na sebaobranu sú už iba dva. Preto neváhajte a prihláste sa. Tento oznam ponecháme na stránke dovtedy, pokým budú k dispozícii. Témy prednášok a preventívnych akcii nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…dnasok/info/ Ponúkame vám viac než 15-ročné skúsenosti z oblasti prevencie a záruku, že každá naša akcia prinesie pozitívne ohlasy nielen u detí, ale aj u rodičov.
 • S potešením oznamujeme, že prvá rozprávková knižka nášho riaditeľa je už definitívne ukončená. Ide o rozprávky, ktoré možno využiť aj v oblasti biblioterapie a arteterapie. Niektoré z nich boli úspešne zavedené do praxe (na školách) pred troma rokmi s pozitívnymi výsledkami. Úspešnosť potvrdila aj reprezentácia tohto programu na medzinárodnej súťaži EÚ v r. 2012 na Cypre. Knižka je teda určená nielen pre deti, ale aj pre mládež a dospelých. Doterajšiu publikačnú činnosť nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/
 • V súčasnosti náš riaditeľ pracuje na dopisovaní svojho prvého románu, ktorého dej sa odohráva v Japonsku, v 16. storočí. Hlavným hrdinom je 23-ročný syn Japonky a úspešného obchodníka z Portugalska. Keď sa ich syn, ktorého neprijala ani jedna z kultúr, dostal na hranicu života a smrti, našiel ho tajuplný mních, ktorý… Viac zatiaľ neprezradíme. Román bude však opäť, tak ako predchádzajúce knihy, patriť medzi motivačnú literatúru, kde nájdete množstvo myšlienok na zamyslenie, sebapoznanie a posunutie k životným cieľom.
 • Začiatkom apríla vyšlo náučné DVD, ktoré vyrobilo OZ ERUDIO. Ide o dokumentárny film s tematikou prevencie kriminality mládeže. V dokumente nájdete príspevok aj od nášho riaditeľa.
 • OZ-SPK pokračuje v informačnej kampani zameranej na viaceré oblasti prevencie ako je prevencia šikanovania, obchodovania s ľuďmi, drogových závislostí, ale aj prevencia grafity a majetkovej kriminality.
 • Náš tím vám ponúka okrem iného aj nadštandardné poradenské a konzultačné služby, ktorých rozsah nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/sluzby/ alebo na facebook-u v skupine All inclusive poradenstvo. Miroslav Schlesinger, riaditeľ OZ-SPK, vám poskytne ostatné potrebné informácie.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII