[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: JANUÁR 2015

02.01.2015, 13:17

 • Dňa 28. januára uskutočnil riaditeľ OZ-SPK dve prevenčné akcie v Žiline. Prvou bol jeho interaktívno-náučný program s názvom „Bezpečná škôlka“, určený pre deti materskej školy. Druhou bola odborná prednáška pre členky „Spoločnosti pre uplatňovanie žien vo vede a technike na Slovensku“ ( http://www.zsvts.sk/ ), ktorá je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Zameranie prednášky bolo na inovatívne formy bezpečnosti pre podikateľský a súkromný sektor. Prednášku tiež doplnil praktickými radami z oblasti sebaobrany pre ženy. Obe akcie sa stretli s pozitívnou odozvou a pozvaním k ďalšej spolupráci.
 • Odborné znalosti riaditeľa OZ-SPK z oblasti analyzovania osobnosti opäť využili pri hľadaní nezvestnej osoby. Dňa 23. januára poskytol p. Schlesinger záchranárskemu a pátraciemu tímu dôležité informácie z analýzy rukopisu a tváre. Podklady poskytol otec hľadanej osoby, ktorý taktiež prejavil záujem o podrobnejšiu analýzu nezvestného syna.
 • S potešením oznamujeme, že nezvestný mladý muž bol nájdený. Posudok, ktorý vyhotovil p. Schlesinger, napomohol aj rodičom v ďalšom prístupe voči synovi. Poďakovanie za spoluprácu vyjadril zástupca našej partnerskej organizácie (Bratislavská kynologická záchranárska brigáda) a rodičia nájdeného mladého muža. Je to ďalší dôkaz, že naše združenie stále hodnotne prispieva v rôznych oblastiach k bezpečiu a prevencii kriminality v našej krajine.
 • O tom, že proti zlu a korupcii sa dá bojovať aj inak, svedčí nová forma rozprávok, ktorú napísal v priebehu dvoch rokov náš riaditeľ. Ľudia, ktorí zapredali svoje mysle a duše Zlu, môžu tak uvidieť sami seba v rozprávkovom svete, keď im obyčajné zrkadlo nepomáha. Jedna zo zaujímavých myšlienok knihy znie: „Ubližovať sa nám snažia iba slabosi, ktorí majú v skutočnosti pred nami strach.
 • V súčasnosti pripravujeme ďalšie rozšírenie spolupráce s cirkevnými organizáciami na Slovensku. Opäť v oblasti prevencie kriminality detí a mládeže, kde plánujeme využiť publikované, aj (zatiaľ) nepublikované príbehy z kníh p. Schlesingera.
 • Vzhľadom k úpadku morálnych a etických hodnôt v súčasnej dobe, množia sa prípady rôznych anonymov súvisiacich s poškodzovaním dobrého mena a vyhrážaním. V oblasti prevencie kriminality ponúkame pomoc všetkým, ktorí dostali anonym. Ponúkame vám vyhotovenie analýzy. Osobnosť ich autorov je totiž možné zistiť nielen z textu napísaného rukou, ale aj elektronicky. (Pozn. pre informáciu uvádzame, že ak by na vás prišiel anonym napr. zamestnávateľovi alebo do nejakej inštitúcie, máte právo na oboznámenie s jeho obsahom. Môžete teda získať kópiu anonymu a aj z nej vám vieme vyhotoviť analýzu. S jej výsledkom sa následne môžete dožadovať svojich práv na polícii a ostatných štátnych orgánoch zastupujúcich právo.)
 • Náš riaditeľ zahájil prevenčný program na strednom Slovensku. Onedlho bude prednášať seniorom a pozvanie dostal aj od Top podnikateliek Žilinského kraja. Preto už pôsobí v tomto regióne a pripravuje sa súčasne na skúšky za súdneho znalca – písmoznalca.
 • Vedenie OZ-SPK si vytýčilo na rok 2015 zrealizovať dva národné projekty (jeden pre školy, druhý pre seniorov), nimi sa plánuje zapojiť do národných i medzinárodných súťaží a stanovilo si taktiež vydať ďalšiu publikáciu.
 • Členovia OZ-SPK sa počas novoročného zasadnutia dohodli na avizovaných zmenách na pracovných postoch v združení. Čestnou predsedkyňou sa stala Bc. Anna Ondrušíková, zástupkyňou Mgr. Janka Pesslová, tajomníkom Ján Pessl, hospodárkou Mgr. Janka Šimášková a revízorom združenia Marek Šmátrala.
 • Riaditeľ OZ-SPK ďakuje Mgr. Janke Tkáčovej za doterajšiu spoluprácu a textové korektúry.
 • OZ-SPK vám praje v Novom roku veľa osobných i pracovných úspechov. Nech sa vám začnú plniť veľké životné sny a nech máte nablízku vždy správnych priateľov, lebo práve oni sú vždy opornými piliermi našich úspechov. Pour féliciter 2015.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII