[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: DECEMBER 2014

07.12.2014, 14:21

  • V súčasnosti sme spolu so Seniorským informačným centrom dokončili písomnú formu národného projektu zameraného na bezpečnosť a informovanosť seniorov. Oficiálne zahájenie projektu začne v januári 2015.
  • Na základade žiadosti riaditeľa OZ-SPK sa členovia združenia dohodli na zmenách vo vedení. Prihliadli pri tom na jeho zranenie, ktoré mu neumožňuje v súčasnosti realizovať niektoré aktivity tak, ako predtým. Zmeny zverejníme v januári 2015. Nebudú však pre združenie nijako obmedzujúce, skôr pribudnú ďalšie pozitíva, ktoré len utvrdia pozitívne postavenie našej mimovládnej organizácie.
  • Členovia OZ-SPK v súčasnosti ukončujú prípravy ďalšieho národného projektu, ktorý bude zameraný na deti a mládež, pričom plánujeme uskutočniť niekoľko vzdelávacích seminárov aj pre preventistov, pedagógov i rodičov.
  • Projektmi, ktorých autor je riaditeľ OZ-SPK sa budeme v roku 2015 znova uchádzať o cenu „Najlepší projekt realizovaný v EÚ“. Máme už na konte 3-násobný úspech a v kvalitnej práci naďalej pokračujeme. Uvítame preto záujem sponzorov, ktorí by chceli naše projekty podporiť.
  • Náš riaditeľ bol jedným zo spíkrov http://internet.rulezz.sk/2014/spikri#… na konferencii „Internet RULEZZ 2014“ ( http://internet.rulezz.sk/2014/program ), ktorej sa zúčastnilo až tristo odborníkov zo Slovenska, aj zo zahraničia. Jej súčasťou bol tiež unikátny workshop „Hate na internete“ spojený s diskusiou. Určený bol pre neziskový sektor, aj pre ľudí z biznisu, ktorí s týmto fenoménom pracujú a chceli by ho zvládať o niečo lepšie. Náš riaditeľ, p. Schlesinger prezentoval na oboch fórach inovatívne formy z oblasti analýzy osobnosti a cieľových skupín na internete. O tom, že zaujal mnohých zúčastnených, potvrdzujú množiace sa žiadosti o spoluprácu.
  • Ospravedlňujeme sa, ale avizovaná rozprávková knižka nášho riaditeľa tento rok nebude vydaná. Dôvodom je nedostatok finančných prostriedkov.
  • OZ-SPK vám praje pokojné, šťastné a požehnané Vianoce.
  • Riaditeľ OZ-SPK ĎAKUJE všetkým členom a spolupracovníkom OZ-SPK za ich doterajšiu vynikajúcu prácu. „Bez vašej pomoci by naše združenie nebolo tým, čím teraz je. Ďakujem.“ Miroslav Schlesinger
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII