[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: NOVEMBER 2014

27.11.2014, 12:13

 • Náš riaditeľ bude jedným zo spíkrov http://internet.rulezz.sk/2014/spikri#… na konferencii „Internet RULEZZ 2014“. Viac informácii o konferencii nájdete na tomto odkaze: http://internet.rulezz.sk/2014/program
 • OZ-SPK sa pridáva ku kampani Ministerstva vnútra SR zameranú na prevenciu násilia páchaného na ženách a preto vám odporúčame navštíviť tento link: http://www.minv.sk/?…
 • Minulý mesiac sme verejnosť informovali o zahájení realizácie národného projektu zameraného na bezpečnosť a osvetu pre seniorov. Realizujeme ho v spolupráci so Seniorským informačným centrom a už v prvej fáze sme získali veľmi priaznivú odozvu z viacerých regiónov. V sobotu bol náš riaditeľ, p. Schlesinger vymenovaný za koordinátora Seniorského informačného centra pre Bratislavský kraj. Súčasne bude jedným z lektorov, ktorí budú na národnej úrovni viesť informačnú kampaň (od januára 2015).
 • Okrem uvedeného národného projektu, budú naši členovia realizovať ešte jeden národný projekt. Bude zameraný na deti a mládež, pričom plánujeme uskutočniť niekoľko vzdelávacích seminárov aj pre preventistov, pedagógov i rodičov. V tejto oblati samozrejme uvítame aj záujem sponzorov podporiť naše akcie a súčasne sa tým pozitívne zviditeľniť. Projektmi sa budeme totiž znova uchádzať o cenu „Najlepší projekt realizovaný v EÚ“. Máme už na konte 3-násobný úspech, a v kvalitnej práci naďalej pokračujeme.
 • Výkonný riaditeľ OZ-SPK, Miroslav Schlesinger týmto ďakuje p. Zdenovi Cígerovi za prejavenú dôveru a nadviazanú spoluprácu v oblasti trénerstva jeho mladého tímu hokejistov. Svetoznáma hokejová hviezda, pán Cíger, využil totiž jeho dlhoročné znalosti a dohodli sa spolu na výpomoci počas tréningov detí v jeho Hokejovej akadémii.
 • Výkonný riaditeľ OZ-SPK Bc. Miroslav Schlesinger podal dňa 13. 11. 2014 trestné oznámenie na neznámeho páchteľa za trestný čin ohovárania, za nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré uviedol v (politicky ladenom) článku a ktoré poškodzujú jeho dobré meno a prácu. Tento článok bol ďalej šírený aj prostredníctvom novín Pezinka. Je smutné a zarážajúce, kam až siaha zníženie morálnych hodnôt niektorých ľudí. Ale ako sa hovorí, „kto si čo zasial, to si bude pred Bohom žať“ alebo „intrigán verí intrigánovi a slušný človek slušenému človeku“. Človeka poznať podľa skutkov a preto sa ďalej nemienime venovať tejto dehonestujúcej kampani.
 • 1. Galavečer bojových umení v Malackách dopadol vynikajúco, úplne nad očakávanie. Získali sme prestížne ponuky na ďalšie podobné akcie, kde by vystupovali naši členovia, resp. tréneri.
 • Na 9. novembra sme v Malackách, v športovej hale MALINA, pripravili od 18:00 hod. športovo-charitatívnu akciu pod názvom „1. Galavečer bojových umení – Malacky“. Spolu s Ing. Jozefom Halcinom sme prevzali nad celým podujatím záštitu, nakoľko výťažok z dobrovoľného vstupného pôjde na prevenčné akcie pre materské, základné a stredné školy v meste. Hlavnou hviezdou večera bude niekoľkonásobný majster sveta Roman Volák. Prídu však aj veľké hokejové hviezdy ako Zdeno Cíger a Igor Liba. Vystúpenia obohatia aj naši samuraji a MMA HORTLING. Diváci teda uvidia strhujúcu policajnú i vojenskú sebaobranu. Akciu budú moderovať Ing. Halcin a najkrajšia hviezda večera – herečka a speváčka Zuzka Slámková.
 • Dňa 5. novembra sme uskutočnili v spolupráci so Seniorským informačným centrom prevenčno-osvetovú akciu v obci Kúty. Išlo o besedu v rámci nášho spoločného národného projektu zameraného na bezpečnosť seniorov. Záštitu nad akciou prevzal starosta obce Ing. Branislav Vávra, s ktorým sme sa dohodli na dlhodobej realizácii projektu. Súčasne bol našimi organizáciami priamo na akcii oficiálne vymenovaný za koordinátora projektu pre danú lokalitu. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 • Hneď na začiatku novembra sme uzavreli dlhodobú spoluprácu v oblasti prevencie kriminality so starostom obce Kúty, Ing. Branislavom Vávrom. V obci teda už čoskoro zahájime realizáciu nášho najúspešnejšieho projektu, ktorý bol už 3× zaradený medzi najlepšie projekty v EÚ. Prevenčné akcie budú prebiehať počas celého roka a budú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov Kútov. Cieľom spolupráce je skvalitniť prevenciu a bezpečnosť v obci a začleniť ju medzi obce a mestá s najlepšie realizovanou prevenciou na Slovensku.
 • Vzhľadom k avizovaným väčším zmenám v rámci OZ-SPK, plánujeme v do konca roka rozšíriť pôsobnosť nášho projektu do viacerých miest a obcí. Naša organizácia má veľmi dobré meno na Slovensku, aj v zahraničí a preto sme sa rozhodli výraznejšie skvalitniť prevenciu na národnej úrovni. Zapojíme sa totiž opäť do medzinárodnej súťaže EÚ o prestížnu cenu – Najlepšie realizovaný projekt v Európskej únii.
 • Od druhej polovice októbra sme zahájili v spolupráci so Senioroským informačným centrom, realizovať národný projekt zameraný na osvetu a bezpečnosť seniorov. Postupne nadväzujeme oficiálnu spoluprácu s ďalšími obcami a mestami. Viac informácií nájdete na tomto odkaze: http://www.lumen.sk/…e/obcan.html 28. 10. 2014 Kačalková Štefančíková Štefánia. Téma: Aktivity Seniorského informačného centra v Malackách – užitočné informácie nielen pre seniorov – boj proti šmejdom a nebankovkám.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII