[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: MÁJ - JÚN 2014

31.07.2014, 11:50

  • V súčasnosti sme nadviazali spoluprácu s OZ Srdce Pezinka, s ktorým pripravujeme na začiatok letných prázdnin realizovať detský, športovo-náučný tábor. Konkrétne to bude samurajský tábor zameraný nielen na šport, ale aj na rozvoj osobnosti detí a bezpečnosť na leto.
  • Pracujeme naďalej na príprave materiálov na medzinárodnú konferenciu v oblasti prevencie, ktorá sa uskutoční vo Viedni za účasti 19-tich krajín. Na túto konferenciu nás pozvali organizátori z Rakúska na základe odporučenia a našich doterajších úspechov.
  • V súčasnosti sme nadviazali spoluprácu s výrobcom špeciálnych športových pomôcok v Japonsku, s ktorým by sme radi zahájili spoločný projekt zameraný na elimináciu násilia na základných školách. Projekt plánujeme realizovať už od septembra 2014 vo viacerých mestách v Západosloven­skom kraji.
  • Ponúkame Vám naďalej zaujímavé služby, aké v jednom balíku produktov nesposkytuje žiadne združenie so zameraním na prevenciu kriminality. Nájdete ich na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/sluzby/
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII