[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: APRÍL 2014

09.04.2014, 12:40

  • V súčasnosti pracujeme na príprave materiálov na medzinárodnú konferenciu v oblasti prevencie, ktorá sa uskutoční vo Viedni za účasti 19-tich krajín. Na túto konferenciu nás pozvali organizátori z Rakúska na základe odporučenia a našich doterajších úspechov.
  • Pripravujeme tiež podklady do medzinárodnej súťaže o najlepší projekt realizovaný v EÚ. Plánujeme prezentovať inovatívny projekt nášho riaditeľa, v ktorom využíva rozprávky a príbehy zo svojich kníh v kombinácií s prvkami canisterapie. Realizovaný je už od roku 2011 s pozitívnymi výsledkami, pričom v Európskej únii ide o jediný takýto projekt svojho druhu. Už v roku 2012 o jeho podkladové materiály v angl. jazyku prejavili záujem kolegovia z členských krajín, ktorí sa taktiež zapojili do vyššie uvedenej súťaže.
  • Nedávno sme dali na spracovanie do anglického jazyka definitívnu verziu písomných podkladov projektu spolupráce, ktorý plánujeme realizovať s Európskou komisiou pre prevenciu kriminality na medzinárodnej úrovni.
  • Reláciu Rádia Regina venovanú osobnostiam na Západnom Slovensku, kde bol náš riaditeľ minulý mesiac hosťom, si môžete vypočuť v archíve na tomto odkaze: http://www.rtvs.sk/…egina/archiv?… Témou rozhovoru bola práca v oblasti prevencie kriminality, jeho publikačnej činnosti a aktuálnych plánoch do budúcnosti.
  • Dňa 30. 1. ukončil náš riaditeľ avizovanú rozprávkovú knižku s názvom „Rozprávky o hľadaní dobra“. Jej hlavou témou sú životné hodnoty. Zostavená je tak, aby sa dala využívať aj v rámci motivačných programov na rozvoj osobnosti detí a dospelých. Niektoré z rozprávok boli úspešne využité v našich náučných programoch a oslovili už doslova tisíce mladších i starších poslucháčov. V súčasnosti je už odovzdaná na posúdenie a spracovanie do vydavateľstva.

(Poznámka: Táto knižka, ako aj ďalšia odborná publikácia „Inovatívna prax v drogovej prevencii“( viac na: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/?… ) bude na základe záujmu kolegov z EÚ súčasťou vyššie avizovaného projektu. Po doručení dotácie budú preložené do anglického jazyka a distribuované do ostatných štátov. Partneri, resp. sponzori, ktorí by sa chceli finančne podieľať na tomto projekte, môžu kontaktovať priamo riaditeľa združenia.)

  • V súčasnosti sme dokončili podklady na ďalší inovatívny (už viac ráz úspešne realizovaný) projekt, ktorý bude mať športovo-preventívne zameranie, pričom cieľovou skupinou budú deti prvého stupňa základných škôl. Tentoraz budeme aplikovať do praxe životné hodnoty pomocou športových aktivít s využitím bojových umení. Projekt budeme realizovať na troch miestach v západoslovenskom kraji. Deti, ktoré sa zapoja do nášho projektu budú prezentovať svoju šikovnosť na viacerých vystúpeniach. Predbežne už máme zabezpečenú adekvátnu medializáciu. Sponzori, ktorí by chceli poporiť tieto aktivity (a súčasne sa tak aj zviditeľniť), môžu kontaktovať priamo riaditeľa OZ-SPK. Podrobné informácie o nábore nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/novinky/detail/?…
  • Naši členovia súčasne pracujú na príprave preventívnych programov, ktoré budeme realizovať v spolupráci s našimi kolegami v priebehu leta.
  • Aktuálne náš riaditeľ pracuje na ďalších troch publikáciach s názvami „Príbehy, ktoré zmenili“ (krátke, praxou osvedčené poučné príbehy na zamyslenie) „Cesta malého samuraja“ (román, ktorý sa odohráva v Japonsku r. 1565 a rozpráva o hľadaní vlastnej, skutočnej identity a hlbokého poznania) a „Hľadanie odpovedí“ (krátke zamyslenia na rôzne témy ako napr. hľadanie, poznanie, priateľstvo, láska a pod. Knižku plánujeme už tento rok vydať vo formáte A6.) Všetky patria do kategórie publikácií, ktoré sa využívajú v programoch na rozvoj osobnosti.
  • Ponúkame Vám zaujímavé služby, aké v jednom balíku produktov nesposkytuje žiadne združenie so zameraním na prevenciu kriminality. Nájdete ich na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/sluzby/
  • ĎAKUJEME Rade vlády SR pre prevenciu kriminality za podporu projektu v roku 2013. Tento rok budeme v projekte pokračovať a rozširovať jeho pôsobnosť. Oficiálne poďakovanie povedal náš riaditeľ nedávno aj v dopoludňajšej relácii Rádia Regina.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII