[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: JANUÁR - FEBRUÁR 2014

24.01.2014, 17:49

  • Vážení priatelia, kolegovia a návštevníci našej stránky. Aj tento rok sa obraciame na vás s probou o poskytnutie 2% z daní. Poskytujeme vám záruku, že vaše peniaze pôjdu iba na prevenčné akcie, nakoľko nikto z našich členov nie je platený z príspevkov združenia. Navyše každému darcovi 2% OZ-SPK za odmenu venuje náš riaditeľ jednu z jeho kníh aj s venovaním. (V súčasnosti môžete získať autorský kus tejto publikácie: http://www.oz-spk.sk/…osti/detail/?… ) Potrebné informácie pre vyplnenie tlačiva nájdete na našej hlavnej stránke: http://www.oz-spk.sk/…kladne_info/ ĎAKUJEME.
  • Tento rok sa zapojíme do medzinárodnej súťaže o najlepší projekt realizovaný v EÚ inovatívnym projektom nášho riaditeľa, v ktorom využíva rozprávky a príbehy zo svojich kníh v kombinácií s prvkami canisterapie. Realizovaný je už od roku 2011 s pozitívnymi výsledkami, pričom v Európskej únii ide o jediný takýto projekt svojho druhu. Už v roku 2012 o jeho podkladové materiály v angl. jazyku prejavili záujem kolegovia z členských krajín, ktorí sa taktiež zapojili do vyššie uvedenej súťaže.
  • V súčasnosti sme dokončili písomné podklady projektu spolupráce, ktorý plánujeme realizovať s Európskou komisiou pre prevenciu kriminality na medzinárodnej úrovni. Ďalšie informácie zverejníme po dohode so zainteresovanými subjektmi.
  • Zahájili sme aktivity avizovaného inovatívneho projektu s Bratislavskou kynologickou záchranárskou brigádou, ktorý bude zastrešovať celý západoslovenský región. Predmetom spolupráce je okrem iného aj zabezpečovanie krízového manažmentu počas akcií zameraných na vyhľadávanie stratených, resp. nezvestných osôb. Prvá bola dňa 8. februára.
  • Dňa 30. 1. ukončil náš riaditeľ avizovanú rozprávkovú knižku s názvom „Rozprávky o hľadaní dobra“. Jej hlavou témou sú životné hodnoty. Zostavená je tak, aby sa dala využívať aj v rámci motivačných programov na rozvoj osobnosti detí a dospelých. Niektoré z rozprávok boli úspešne využité v našich náučných programoch a oslovili už doslova tisíce mladších i starších poslucháčov. V súčasnosti je už odovzdaná na posúdenie a spracovanie do vydavateľstva.

(Poznámka: Táto knižka, ako aj ďalšia odborná publikácia „Inovatívna prax v drogovej prevencii“( viac na: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/?… ) bude na základe záujmu kolegov z EÚ súčasťou vyššie avizovaného projektu. Po doručení dotácie budú preložené do anglického jazyka a distribuované do ostatných štátov. Partneri, resp. sponzori, ktorí by sa chceli finančne podieľať na tomto projekte, môžu kontaktovať priamo riaditeľa združenia.)

  • Pripravujeme ďalší inovatívny (už viac ráz úspešne realizovaný) projekt, ktorý bude mať športovo-preventívne zameranie, pričom cieľovou skupinou budú deti prvého stupňa základných škôl. Tentoraz budeme aplikovať do praxe životné hodnoty pomocou športových aktivít s využitím bojových umení. Projekt budeme realizovať na troch miestach v Západoslovenskom kraji. Deti, ktoré sa zapoja do nášho projektu budú prezentovať svoju šikovnosť na viacerých vystúpeniach. Predbežne už máme zabezpečenú adekvátnu medializáciu. Sponzori, ktorí by chceli poporiť tieto aktivity (a súčasne sa tak aj zviditeľniť), môžu kontaktovať priamo riaditeľa OZ-SPK.
  • V súčasnosti pracujeme na ďalších dvoch publikáciach s názvami „Príbehy, ktoré zmenili“ (krátke, praxou osvedčené poučné príbehy na zamyslenie) a „Cesta malého samuraja“ (román, ktorý sa odohráva v Japonsku r. 1565 a rozpráva o hľadaní vlastnej, skutočnej identity a hlbokého poznania). Obe patria do kategórie publikácií, ktoré sa využívajú v programoch na rozvoj osobnosti.
  • Zahájili sme tiež prácu na novej knižke s názvom „Hľadanie odpovedí“, ktorá bude voľným pokračovaním úspešných kníh zo série „Povzbudenia“. Pôjde o krátke zamyslenia na rôzne témy ako napr. hľadanie, poznanie, priateľstvo, láska a pod. Knižku plánujeme vytlačiť do formátu A6.
  • ĎAKUJEME Rade vlády SR pre prevenciu kriminality za podporu projektu v roku 2013.
  • V súčasnosti sme pre vás sprístupnili zaujímavé služby, aké v jednom balíku produktov nesposkytuje žiadne združenie so zameraním na prevenciu kriminality. Nájdete ich na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/sluzby/
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII