[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

PARTNERSTVO V PREVENCII KRIMINALITY

15.11.2009, 17:05

bez obrázka

Občianske združenie – spoločne proti kriminalite uskutočnilo počas októbra viacero preventívnych programov, poskytovalo odbornú pomoc kolegom a poradenstvo fyzickým osobám. Z uvedenej činnosti sme prostredníctvom riaditeľa OZ-SPK nadviazali partnerstvo s gymnáziom Karola Štúra v Modre a spoluprácu s gymnáziom Angely Merici v Trnave.

Zmyslom partnerstva je aktívna pomoc školám, ale aj iným subjektom v oblasti prevencie kriminality formou prednáškovej a poradenskej činnosti, v rámci ktorej budeme pravidelne poskytovať materiál súvisiaci s prácou s deťmi a mládežou.

Ako sme Vás už informovali v článku „Prednáška v UPC Trnava“ ( viď: http://www.oz-spk.sk/novinky/detail/?id=8 ) v októbri sme nadviazali spoluprácu aj s Trnavskou univerzitou. Konkrétne s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, kde náš riaditeľ uskutočnil prednášku pre študentov fakulty za prítomnosti dvoch profesoriek. Prednáška, ktorá bola zaznamenávaná na audio nosič, mala názov: „Závislosti, prevencia, relaxácia.“ Spätná väzba od študentov potvrdila záujem aj o jeho ďalšie prednášky. Písomné zhodnotenie profesoriek citujeme: „Prednáška bola prevedená na veľmi kvalitnej úrovni. Študenti mali priestor na vyjadrenie a na otázky. Téma bola jasne a obšírne vysvetlená.“

K uvedenému dodávame, že v rácmi akcie sme poskytli škole aj niektoré z našich odborných a didaktických materiálov pre osobnú potrebu. Po prednáške boli traja vylosovaní študenti odmenení jednou z publikácii nášho riaditeľa. Na základe pozitívnej odozvy zúčastnených, bude naša spolupráca pokračovať aj v nasledujúcom roku, čo považujeme za mimoriadne významné hodnotenie našej profesionality.

detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII