[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: DECEMBER 2013

02.01.2014, 14:33

  • Vzhľadom k predchádzajúcim úspechom a rôznym zmenám v roku 2013, rozhodli sme sa v roku 2014 uskutočniť viacero zmien. Okrem toho výrazne rozšírime ponuky našich služieb. Podrobnejšie informácie zverejníme v úvode Nového roka.
  • V súčasnosti pripravujme inovatívny projekt, ktorý plánujeme realizovať spolu s Európskou komisiou pre prevenciu kriminality, pričom cieľovými osobami budú najprv všetci národní koordinátori členských štátov EÚ. Neskôr, v druhej fáze, aj jednotlivé organizácie realizujúce prevenciu na lokálnej i národnej úrovni.
  • Zahájili sme tiež prípravu inovatívneho spoločného projektu s kynologickou záchranárskou brigádou, ktorý bude zastrešovať celý západoslovenský región. Predmetom spolupráce by malo byť okrem iného aj zabezpečovanie krízového manažmentu počas akcií zameraných na vyhľadávanie stratených, resp. nezvestných osôb.
  • V decembri sme úspešne uskutočnili záverečné skúšky už II. kurz sebaobrany pre žiačky na „Tilgnerke“ v Bratislave.
  • Kolegovia, ktorí od nás ešte nedostali najnovšiu odbornú publikáciu pod názvom „Inovatívna prax v drogovej prevencii“, prosím kontaktujte nášho riaditeľa. ( Náhľad knihy: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/?… ).
  • Pre firmu, ktorá má záujem o prestížnu reklamu vo všetkých štátoch Európskej únie, ponúkame zaujímavú formu prezentácie v anglickom preklade uvedenej odbornej pubikácie. Záujem o jej preklad totiž prejavili národní koordinátori prevencie kriminality z členských štátov EÚ počas medzinárodenj súťaže EUCPN v decembri 2012 na Cypre. Záujemcovia o reklamu môžu kontaktovať priamo nášho riaditeľa na adrese: riaditel @ oz-spk.sk
  • V súčasnosti pracujeme na ďalších dvoch publikáciach s názvami „Rozprávky o hľadaní dobra“ (rozprávky o životných hodnotách) a „Cesta malého samuraja“ (román, ktorý je dejovo umiestnený do Japonska r. 1565 a rozpráva o hľadaní vlastnej, skutočnej identity a hlbokého poznania). Obe patria do kategórie publikácií, ktoré sa využívajú v programoch na rozvoj osobnosti detí a dospelých. (Rozprávková knižka je už takmer dokončená!)
  • Zahájili sme tiež prácu na novej knižke s názvom „Hľadanie odpovedí“, ktorá bude voľným pokračovaním úspešných kníh zo série „Povzbudenia“. Pôjde o krátke zamyslenia na rôzne témy ako napr. hľadanie, poznanie, priateľstvo, láska a pod. Knižku plánujeme vytlačiť do formátu A6.
  • Náš projekt Spoločne proti kriminalite bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
  • Záverom ĎAKUJEME všetkým našim spolupracovníkom za aktívnu pomoc a hodnotnú prácu. Súčasne ďakujeme aj návštevníkom našej stránky, ktorí sprostredkovali zverejnené informácie ďalej. Všetkým vám prajeme len to najlepšie do Nového roka! Nech vám ovocie vašej práce naplní plnú náruč už v roku 2014.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII