[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: NOVEMBER 2013

12.11.2013, 21:44

 • S hrdosťou oznamujeme, že sa nám dostalo veľkého uznania zo Štátnej vedeckej knižnice, ktorá prejavila záujem o najnovšiu odbornú publikáciu nášho riaditeľa. Publikácia bude – citujeme: „určená na študijné, archivačné, dokumentačné a hodnotiace účely s ohľadom na uchovanie hodnôt národného kultúrneho dedičstva“. Ako uvádza riaditeľka knižnice, o naše publikácie je záujem a preto nám ponúka aj zorganizovanie prezentácie publikačnej činnosti.
 • V súčasnosti pripravujme inovatívny projekt, ktorý plánujeme realizovať spolu s Európskou komisiou pre prevenciu kriminality, pričom cieľovými osobami budú najprv všetci národní koordinátori členských štátov EÚ. Neskôr, v druhej fáze, aj jednotlivé organizácie realizujúce prevenciu na lokálnej i národnej úrovni.
 • Zahájili sme tiež prípravu inovatívneho spoločného projektu s kynologickou záchranárskou brigádou, ktorý bude zastrešovať celý západoslovenský región. Predmetom spolupráce by malo byť okrem iného aj zabezpečovanie krízového manažmentu počas akcií zameraných na vyhľadávanie stratených, resp. nezvestných osôb.
 • Od októbra realizujú naši členovia už II. kurz sebaobrany pre žiačky na „Tilgnerke“ v Bratislave.
 • V septembri vyšla avizovaná odborná publikácia pod názvom „Inovatívna prax v drogovej prevencii“. Ide už o trinástu knihu nášho riaditeľa, v ktorej nájdete mnoho praktických informácií a rád o tejto vážnej, žiaľ stále aktuálnej téme. ( Náhľad knihy: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/?… ) Prácu na jej voľnom pokračovaní plánujeme zahájiť nasledujúci rok. Tentoraz sa zameriame na najaktuálnejšie témy v prevencii, ktoré sú súčasťou našich prednášok.
 • Pre firmu, ktorá má záujem o prestížnu reklamu vo všetkých štátoch Európskej únie, ponúkame zaujímavú formu prezentácie v anglickom preklade uvedenej odbornej pubikácie. Záujem o jej preklad totiž prejavili národní koordinátori prevencie kriminality z členských štátov EÚ počas medzinárodenj súťaže EUCPN v decembri 2012 na Cypre. Záujemcovia o reklamu môžu kontaktovať priamo nášho riaditeľa na adrese: riaditel @ oz-spk.sk
 • V súčasnosti pracujeme na ďalších dvoch publikáciach s názvami „Rozprávky o hľadaní dobra“ (rozprávky o životných hodnotách) a „Cesta malého samuraja“ (román, ktorý je dejovo umiestnený do Japonska r. 1565 a rozpráva o hľadaní vlastnej, skutočnej identity a hlbokého poznania). Obe patria do kategórie publikácií, ktoré sa využívajú v programoch na rozvoj osobnosti detí a dospelých.
 • Zahájili sme tiež prácu na novej knižke s názvom „Hľadanie odpovedí“, ktorá bude voľným pokračovaním úspešných kníh zo série „Povzbudenia“. Pôjde o krátke zamyslenia na rôzne témy ako napr. hľadanie, poznanie, priateľstvo, láska a pod. Knižku plánujeme vytlačiť do formátu A6.
 • V súčasnosti doručujeme školám, ktoré sa zapojili do nášho projektu, informačné letáky zamerané na viaceré oblasti prevencie. Súčasťou matriálov je aj najnovšia odborná publikácia.
 • Doplnili sme fotogalériu s názvom „CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA“ http://www.oz-spk.sk/foto/?…
 • Náš projekt Spoločne proti kriminalite bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII