[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: JÚL - AUGUST 2013

20.08.2013, 11:35

  • Dňa 17. augusta sme úspešne zrealizovali pod záštitou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (v rámci nášho projektu Spoločne proti kriminalite) I. ročník spoločnej akcie záchranných a bezpečnostných zložiek v Pezinku. Akciu oficiálne otvoril Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Podrobnejšie sa o akcii dočítate na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/novinky/detail/?…
  • Ako sme avizovali, spracúvame do vydania ďalšie publikácie. Prvá, pod názvom „Inovatívna prax v drogovej prevencii“ (odborná publikácia s praktickými radami pre všetky vekové kategórie) je už daná do tlače. Jej oficiálne vydanie bude vďaka dvom sponzorom už ** o týždeň. Následne oslovíme medzinárodnú organizáciu EUCPN a poskytneme ju v anglickom preklade národným koordinátorom **všetkých štátov EÚ. Obdobne to bude aj s nasledujúcimi publikáciami, ktoré v súčasnosti ukončujeme.
  • Knižka „Cesta k Dobru“ (rozprávky o životných hodnotách) je v súčasnosti spracúvaná do definitívnej verzie. Predpokladaná uzávierka úprav bude v závere augusta 2013. Ak by mal záujem nejaký sponzor o reklamu v tejto knižke, môže kontaktovať nášho riaditeľa.
  • Po ukončení úprav rozprávkovej knihy plánujeme začať pracovať na novej publikácii s témami zameranými na prevenciu kriminality. Pôjde o praktickú príručku prevencie kriminality, kde jej autor bude sumarizovať 12-ročné skúsenosti v tejto oblasti. O všetky uvedené publikácie prejavili záujem kolegovia z oblasti prevencie, ktorí sa zúčastnili finále najlepších projektov EÚ na Cypre v r. 2012. (Pre informáciu uvádzame aj tlačovú správu z MV SR. Ide o projekt „Poznaním k hodnotnému životu“ : http://www.minv.sk/?… )
  • ĎAKUJEME Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigáde ( http://bkzb.webnode.sk/ ), osobitne jej veliteľke Ivetke Lipovskej a jej členom, ktorí sa zapojili v závere júla do nášho národného projektu a odviedli skutočne vynikajúcu prácu.
  • Začiatkom mesiaca sme uskutočnili pod záštitou a s finančnou podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality v rámci nášho projektu detský, športovo-náučný tábor. Jeho náplňou boli aj programy zamerané na prevenciu kriminality, pričom sme pripravovali deti na prácu s rovesníckymi skupinami. Priebeh aktivít prišiel osobne zhodnotiť aj krajský koordinátor prevencie kriminality z Trnavy.
  • Priebežne naďalej poskytujeme poradenskú činnosť (viac na: http://www.oz-spk.sk/info/poradna/ ) a zostavujeme pracovný plán na nasledujúce obdobie.
  • Fotogalériu sme doplnili o ďalšiu zložku s návom „CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA“ http://www.oz-spk.sk/foto/?…
  • Náš projekt Spoločne proti kriminalite bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII