[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

SPOLUPRÁCA VO DVOROCH NAD ŽITAVOU

12.11.2009, 00:30

Spolupráca vo Dvoroch nad Žitavou

Dňa 10. novembra sme uskutočnili v spolupráci s náčelníkom obecnej polície vo Dvoroch nad Žitavou ďalšiu spoločnú akciu. Cieľovou skupinou boli tentoraz najmä študenti.

Prvé kroky k spolupráci sme uskutočnili v roku 2008, kedy náš riaditeľ uskutočnil pre príslušníkov obecnej polície najprv kurz sebaobrany a následne na miestnych oslavách predviedol aj ukážky bojových umení. Nasledovala poradenská činnosť, ktorá vyvrcholila vytvorením vlastného projektu zameraného na bezpečnosť a prevenciu v obci.

Príslušníci obecnej polície vytvorili kvalitný prevenčný projekt, ktorým oslovujú postupne všetky vekové skupiny v obci. Pozitívne odozvy nenechali na seba dlho čakať, k čomu prispieva nielen prednášková činnosť, ale aj letáková forma prevencie, a taktiež regionálna televízia. Systém práce OZ-SPK sa teda osvedčil v ďalšm regióne a začína prinášať prvé pozitívne „ovocie“. Ako sa hovorí, kto si čo zasadí, to mu vyrastie… a vo Dvoroch nad Žitavou rastie prevencia na príkladnej úrovni.*

Akcia, ktorú sme uskutočnili 10. novembra bola pokračovaním a súčasne rozšírením aktívnej spolupráce aj v nasledujúcom období. Riaditeľ OZ-SPK prednášal študentskej mládeži na tému „Prevencia kriminality mládeže“, pričom obsahovo bola zameraná na:

  • bezpečnosť v neznámom prostredí,
  • bezpečné cestovanie, nakupovanie a telefonovanie,
  • mládežnícke (drogové) gangy, resp. skupiny,
  • drogovú kriminalitu,
  • prácu polície súvisiacu s odhaľovaním rôznej trestnej činnosti.

Študentov i pedagógov najviac zaujali príbehy a poznatky z praxe, ale aj množstvo didaktických pomôcok. Najväčší záujem vyvolal špeciálny kufrík na detekciu a identifikáciu drog od firmy NetPoint, s.r.o. Mnohí boli prekvapení množstvom moderných prístrojov, ktoré má v súčasnosti polícia k dispozícii na odhaľovanie rôznej trestnej činnosti. Práve preto možno tvrdiť, že informovanie o týchto vymoženostiach kriminalistiky je veľmi účinnou prevenciou. Reakcie viacerých z nich boli dôkazom.

Súčasná mladá generácia sa často pred prednáškami tohto typu tvári veľmi sebavedome, povrchne alebo s nezáujmom, ale po konfrontácii s objektívnymi a odbornými poznatkami názor menia. Dôvodom sú dezinformácie a tzv. polopravdy zo súčasných akčných filmov alebo od mylných domnienok rovesníkov. A práve preto na záver dostali viacerí zúčastnení od náčelníka OP jednu z kníh aj s venovaním od prednášajúceho. Celodenná akcia bola zavŕšená rozhovorom o prevencii v lokálnej televízii a prípravou ďalšej spolupráce.


Pozn. autora:

*Dôkazom uvedených faktov je aj Mestská polícia Pezinok, ktorá taktiež pracuje totožným systémom ako OZ-SPK. V súčasnosti ich projekt, na ktorom naše združenie od zahájenia realizácie participuje, patrí medzi najlepšie v Európskej únii.

detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII