[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: MÁJ - JÚN 2013

27.06.2013, 16:37

 • V súčasnosti pripravujeme veľkú, prevenčnú akciu so záchranárskymi a ozbrojenými zložkami v rámci projektu, ktorý realizujeme s podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Termín bude podľa dohody 17. augusta v areáli OR HaZZ v Pezinku. Na akcii uvidíte prezentáciu hasičov, policajtov, záchranárskych psov a iných sprievodných programov, ktoré obohatíme nielen našimi ukážkami bojových umení. Medzi oficiálnymi hosťami očkávame zástupcov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, krajských koordinátorov prevencie kriminality. Podrobnejšie informácie uverejníme neskôr.
 • Fotogalériu sme doplnili o ďalšiu zložku s návom „CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA“ http://www.oz-spk.sk/foto/?…
 • Dňa 26. mája sme podporili akciu MDD v Pezinku, kde sme oddeleniu prevencie kriminality Mestskej polícii Pezinok poskytli drobné darčeky s tematikou prevencie pre deti.
 • Nedávno sme dostali príležitosť medializovať našu prácu a úspechy v Rádiu Lumen. Išlo o hodinovú reláciu zameranú na prevenciu kriminality, ktorá bola vysielaná naživo. Hosťom relácie bol náš riaditeľ a vzhľadom k pozitívnej odozve je pravdepodobné aj ďalšie pozvanie ešte tento rok. Týmto ďakujeme pani redaktorke Štefánii Kačalkovej-Štefančíkovej za prejavenú dôveru a milé prijatie v relácii. Reláciu nájdete aj v archíve na tomto odkaze: http://www.lumen.sk/live-detail.php?…
 • Naša činnosť bola spomenutá aj v TV Pezinok, počas relácie TÉMA. Ďakujeme.
 • Vo Vysokých Tatrách vyšiel v regionálnych novinách ďalší príspevok o prednáškach, ktoré tam v rámci dlhoročnej spolupráce realizoval náš riaditeľ.
 • V súčasnosti pripravujeme ďalšie prevenčné programy pre žiakov Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Bratislave. Po úspešnom kurze sebaobrany pre dievčatá je v programe aktivít prednášková činnosť pre žiakov.
 • Naďalej prebiehajú technické úpravy nových publikácií pod názvom „Inovatívna prax v drogovej prevencii“ (odborná publikácia s praktickými radami pre všetky vekové kategórie) a „Cesta k Dobru“ (rozprávky o životných hodnotách). Prvá z nich je už odovzdaná na spracovanie do tlače, pričom termín jej vydania predpokladáme v termíne júl – august 2013.
 • Zostavujeme novú publikáciu s tematikou poučných príbehov zameraných na rôzne oblasti života, s cieľom podporovať programy na rozvoj osobnosti. O všetky uvedené publikácie prejavili záujem j kolegovia z oblasti prevencie, ktorí sa zúčastnili finále najlepších projektov EÚ na Cypre v r. 2012. (Pre informáciu uvádzame aj tlačovú správu z MV SR. Ide o projekt „Poznaním k hodnotnému životu“ : http://www.minv.sk/?… )
 • Priebežne naďalej poskytujeme poradenskú činnosť. Viac na: http://www.oz-spk.sk/info/poradna/
 • V júni sa plánujeme zapojiť do národnej kampane zameranej na osvetu v oblasti prevencie pre seniorov.
 • Náš projekt Spoločne proti kriminalite bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII