[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: MAREC - APRÍL 2013

15.04.2013, 15:16

 • V súčasnosti realizujeme prednáškovú a poradenskú činnosť v regióne Vysokých Tatier. Ide o pokračovanie dlhoročnej spolupráce s kolegami z Mestskej polície Vysoké Tatry. Prednášková činnosť pre žiakov základných a stredných škôl je zameraná na témy: prevencia drogových závislostí, šikanovania a domáceho násilia, prevencia počítačovej kriminality a rizík súvisiacimi so sociálnymi sieťami a prevencia obchodovania s ľuďmi. V priebehu týždňa bude realizovaný aj krátky kurz sebaobrany pre ženy. Spätná väzba potvrdzuje veľký záujem všetkých cieľových skupín.Všetky aktivity sú realizované v rámci národného projektu podporeného Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. Prvé správy z médií môžete vidieť na nasledujúcom odkaze v 46. minúte: http://www.joj.sk/…o-12-00.html Pozitívnou správou je, že na prednášky nášho riaditeľa sa chodí podučiť aj preventista zo štátnej polície.
 • Ďalšie informácie z Tatier nájdete na týchto odkazoch: http://www.teraz.sk/…-clanok.html ďalej na: http://www.hlavnespravy.sk/…-zien/90575/ a http://195.46.72.16/…ewerFoto.jsp?…** Záznam zo sebaobrany pre dievčatá a ženy** nájdete na tomto linku: http://krimi.joj.sk/…0-krimi.html v 22:01 minúte relácie.
 • TV JOJ ďakujeme za propagáciu prevencie!
 • Ďalšie články o aktivitách nášho riaditeľa nájdete na: http://poprad.dnes24.sk/…-zien-152375 a tiež: http://www.podtatranske-noviny.sk/clanok?…
 • V súčasnosti pripravujeme ďalšie prevenčné programy pre žiakov Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Bratislave. Po úspešnom kurze sebaobrany pre dievčatá je v programe aktivít prednášková činnosť pre žiakov.
 • Naďalej prebiehajú technické úpravy nových publikácií pod názvom „Inovatívna prax v drogovej prevencii“ (odborná publikácia s praktickými radami pre všetky vekové kategórie) a „Cesta k Dobru“ (rozprávky o životných hodnotách). Prvá z nich je už odovzdaná na spracovanie do tlače, pričom termín jej vydania predpokladáme v termíne júl – august 2013.
 • Zostavujeme súčane novú publikáciu s tematikou poučných príbehov zameraných na rôzne oblasti života, s cieľom podporovať programy na rozvoj osobnosti. O všetky uvedené publikácie prejavili záujem j kolegovia z oblasti prevencie, ktorí sa zúčastnili finále najlepších projektov EÚ na Cypre v r. 2012. (Pre informáciu uvádzame aj tlačovú správu z MV SR. Ide o projekt „Poznaním k hodnotnému životu“ : http://www.minv.sk/?… )
 • Hľadáme vydavateľa alebo sponzora, ktorý nám pomôže uvedené publikácie vytlačiť.
 • Darcov 2% z daní ako odmenu za ich ochotu, plánujeme obdariť jednou z našich publikácií. Podotýkame, že v našom združení pracujú všetci na báze dobrovoľnosti, nikto teda nie je platený z príjmov združenia. Tlačivo ( „vyplnené vyhlásenie“ ) nájdete na tomto odkaze: http://rozhodni.sk/…kriminalite/
 • Priebežne naďalej poskytujeme aj poradenskú činnosť. Viac na: http://www.oz-spk.sk/info/poradna/
 • Riaditeľ OZ-SPK touto formou ĎAKUJE príslušníkom všetkých pracovných zmien Mestskej polície Pezinok za podporu.
 • Náš projekt Spoločne proti kriminalite bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
 • Fotogalériu sme doplnili o ďalšiu zložku s návom „CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA“ http://www.oz-spk.sk/foto/?…
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII