[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY - FEBRUÁR 2013

06.02.2013, 21:08

  • Dňa 6. februára sme ukončili polročný kurz sebaobrany pre dievčatá na Spojenej škole na Tilgnerovej ulici v Bratislave. Záverečné skúšky s prehľadom spravilo všetkých 43. dievčat za prítomnosti učiteľky telesnej výchovy a nášho riaditeľa – vedúceho kurzu. Nakoľko na kurz zaznamenalo vedenie školy pozitívne hodnotenie od žiakov, aj od rodičov, plánuje sa ďalšia spolupráca v oblasti prevencie kriminality.
  • S potešením oznamujeme, že dňa 5. februára riaditeľ OZ-SPK prevzal v Bratislave Zlaté ocenenie v celonárodnej súťaži zameranej na prevenciu počítačovej kriminality a zneužívania nových technológii. Išlo o kategóriu najlepší preventisti. Naše združenie získalo za rok 2012 špeciálnu cenu „Najzodpovednejšie občianske združenie“.
  • V súčasnosti naďalej prebiehajú technické úpravy novej publikácie pod názvom „Inovatívna prax v drogovej prevencii“. Ide už o trinástu publikáciu nášho riaditeľa. Jej vydanie plánujeme v prvom polroku 2013.
  • V štádiu dokončovania je ďalšia publikácia pod názvom „Cesta k Dobru“, tentoraz s rozprávkami. Ide o príbehy, ktoré boli napísané na základe skutočných udalostí a sú prepísané do formy poučných rozprávok. Publikáciu bude možné využívať aj v programoch zameraných na rozvoj osobnosti. Niektoré z nich sú do praxe úspešne aplikované už tretí rok. Jej vydanie plánujeme v druhom polroku 2013 a bude preložená aj do anglického jazyka.
  • Hľadáme vydavateľa alebo sponzora, ktorý nám pomôže uvedené publikácie vytlačiť.
  • Darcov 2% z daní ako odmenu za ich ochotu, plánujeme obdariť jednou z našich publikácií :o) Podotýkame, že v našom združení pracujú všetci na báze dobrovoľnosti, nikto teda nie je platený z príjmov združenia. Tlačivo ( „vyplnené vyhlásenie“ ) nájdete na tomto odkaze: http://rozhodni.sk/…kriminalite/
  • Fotogalériu sme doplnili o ďalšiu zložku s návom „CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA“ http://www.oz-spk.sk/foto/?…
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII