[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

KURZ SEBAOBRANY PRE DIEVČATÁ

11.10.2012, 22:44

bez obrázka

V októbri sme nadviazali oficiálnu spoluprácu so Spojenou školou na Tilgnerovej ul. v Bratislave. Na základe dohody s vedením školy, prebieha v súčasnosti počas hodín telesnej výchovy polročný kurz sebaobrany pre dievčatá 8 a 9. ročníkov. Táto aktivita je súčasťou národného projektu pod názvom „Spoločne proti kriminalite“.

Kurz pozostáva z teoretickej, kondičnej a praktickej prípravy, ktorú vedie riaditeľ OZ-SPK (http://www.oz-spk.sk/info/kontakty/?id=1). Počas hodín telesnej výchovy si dievčatá postupne pod odborným i pedagogickým dozorom osvojujú dôležité teoretické i praktické zručnosti. Cieľom tohto kurzu je naučiť dievčatá nielen adekvátne sa brániť, ale podporiť v nich zdravé sebavedonie a zdravý životný štýl. O tom, že ich táto zaujímavá aktivita zaujala, svedčí aj ich veľké odhodlanie aktívne cvičiť na každej hodine.

Na záver kurzu abslovujú dievčatá za prítomnosti riaditeľky školy závrečné skúšky a získajú určite zaslúžený certifikát.

detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII