[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

VÝZNAMNÁ PRESTÍŽ OZ-SPK

05.03.2012, 21:41

Občianske združenie – spoločne proti kriminalite (OZ-SPK) začalo tento rok veľmi úspešne a v úspechoch naďalej pokračuje. Ďalším z nich je potvrdenie, že naša práca je skutočne na profesionálnej úrovni. O tom, ako napríklad prednášky a ostatné aktivity nášho riaditeľa v oblasti prevencie kriminality, majú pozitívnu výpovednú hodnotu aj u vysokoškolských pedagógov, dokladuje záujem vysokých škôl o jeho prednášky.

V uplynulom roku dostal príležitosť prednášať na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (pre študentov III. veku) a na Katolíckej univerzite v Ružomberku (pre vyučujúcich a študentov). Tento rok sa do spolupráce s nami prostredníctvom zástupkyne vedúcej Katedry pedagogických štúdií pre vzdelávaciu činnosť, zapojila aj Trnavská univerzita v Trnave. (Pozn. spoluprácu sme súčasne dohodli aj pre mestskú políciu v Pezinku.)

V súčasnosti v spolupráci so zástupkyňou vedúcej Katedry špeciálnej pedagogiky Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravujem vzdelávací projekt zameraný na oblasť prevencie drogovej kriminality.

V uplynulých rokoch využili desiatky vysokoškolákov najmä konzultačnú činnosť i hospitácie na našich akciách. Môžme teda s hrdosťou povedať, že prispievame ku skvalitňovaniu odborných poznatkov na všetkých stupňoch škôl, a to predovšetkým poskytovaním hodnotných praktických skúseností z oblasti prevencie kriminality.


POZNÁMKA: K uvedenému dodávame, že náš riaditeľ sa už štyrikrát svojimi projektmi zameranými na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti, umiestnil medzi najlepšími na Slovensku. Z toho dvakrát reprezentoval Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži medzi 15. najlepšími projektmi realizovanými v Európskej únii. Nedávno získal Zlaté ocenenie za oblasť prevencie počítačovej kriminality (podrobnejšie informácie nájdete tu: http://www.oz-spk.sk/novinky/detail/?…)

detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII