[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

TÉMY PREVENČNÝCH PROGRAMOV PRE ŠKOLY

20.01.2012, 19:09

Vážení kolegovia,

na tento rok ponúkame pre školy nasledovné programy (prednášky, besedy a školenia) zamerané na rôzne oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Vybrať si môžete z nasledovných tém:

PROGRAMY PREVENCIE PRE MATERSKÉ ŠKOLY:

 • Prevenčno-bezpečnostný program Bezpečná škôlka.

PROGRAMY PREVENCIE PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY:

 • Prevenčno-bezpečnostný program Bezpečná škola (Program aplikovateľný pre prvý, aj druhý stupeň základných škôl.)
 • Dopravná výchova pre I. stupeň ZŠ.
 • Prevencia drogových závislostí.
 • Prevencia kriminality – ako nebyť okradnutý.
 • Prevencia kriminality – ako správne opísať neznámu osobu.
 • Prevencia manipulácie osobnosti. (Program prispôsobujeme podľa požiadaviek školy na viaceré oblasti prevencie. Najviac sa osvedčil pre tzv. problémové kolektívy v základných i stredných školách.)
 • Úcta a sebaúcta. (Program vhodný najmä pre I. stupeň ZŠ ako prevencia šikanovania a na skvalitnenie práce s kolektívmi tried.)
 • Prevencia šikanovania a domáceho násilia.
 • Riziká dopingu a sebaúcta. (Do programu je zahrnutá aj problematika anorexie a bulímie.)
 • Prevencia manipulácie v citových vzťahoch mladistvých.
 • Prevencia negatívnych vplyvov siekt.
 • Prevencia grafity.
 • Prevencia počítačovej kriminality (zameranie na riziká sociálnych sietí).
 • Prevencia obchodovania s ľuďmi.
 • Životné hodnoty a priateľstvo.
 • Pozitívna motivácia (Program obsahuje nové formy prevencie s využitím zážitkového učenia.)

Naše programy môžme obohatiť aj prítomnosťou špeciálne cvičeného psa s certifikátom na canisterapiu. Nešpecializujeme sa s ním však na prácu s deťmi s vážnymi postihmi, ale skôr na programy pre zdravé deti. (Aj keď ani špeciálnym školám sa nevyhýbame.) Náročnú canisterapiu prenechávame iným kolegom a my sa zameriavame najmä na prevenciu, kde má náš pes veľmi dobré úspechy.

detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII