[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY: NOVEMBER 2011

27.11.2011, 14:30

bez obrázka
 • Vzhľadom k zvyšujúcemu sa množstvu záujemcov, ktorí si podávajú žiadosť o zamestnanie do nášho združenia upozorňujeme, že naše združenie pôsobí len na báze dobrovoľnosti. Žiaden z našich členov nepracuje pre OZ-SPK v hlavnom, ani vedľajšom pracovnom pomere.
 • OZ-SPK bude na športových akciách príležitostne používať aj druhé logo, ktoré môžete vidieť na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/foto/?…
 • Dňa 22. novembra prednášal náš riaditeľ na ZŠ v Šenkviciach na tému „Internetová kriminalita a riziká sociálnych sietí“. So školou bola nadviazaná spolupráca, ktorá bude pokračovať aj v nasledujúcom ro­ku.
 • V súčasnosti sa vo vydavateľstve pracuje na vydaní novej, už jedenástej knihy nášho riaditeľa. Kniha bude vydaná začiatkom decembra v limitovanom náklade pri príležitosti desiateho roka úspešnej realizácie projektu „Spoločne proti kriminalite“ a piateho roku realizácie projektu „Poznaním k hodnotnému životu“. Názov knihy bude „Povzbudenia II.“
 • Vo fotogalérii pribudli dve nové zložky. V prvej nájdete fotografie dievčaťa z Indie, ktoré naše združenie adoptovalo pred dvoma rokmi. Ide o dievča z najchudobnejšej kasty – daliti, ktoré by za iných okolností nemalo šancu na prežitie. V súčasnosti je vychovávané v Jezuitskej miisii (viac info na: http://www.misiaindia.sk/ ), kde dosahuje výborné výsledky v škole. Jej snom je stať sa učiteľkou a pomáhať deťom. V druhej zložke nájdete znak bojového umenia Kóketsku Kishi Dó (Cesta šľachetného rytiera), ktoré sa vyučuje v našich kluboch bojových umení. Ide o pokračovanie bojových umení samurajov podporujúce vysoké etické princípy.
 • V súčasnosti sme pripravili predbežný plán našich aktivít na rok 2012, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/novinky/detail/?…
 • V odbornom časopise „Manažment školy“ (9 / 2011) je uverejnený obsiahly rozhovor s našim riaditeľom o aktivitách nášho združenia realizovaných v rámci nášho národného projektu. (Pozn. článok plánujeme v dohľadnej dobe prepísať na našu stránku.) V súčasnosti je pripravovaný nový príspevok a v úvahe je spolupráca s vydavateľom uvedeného periodika na vydaní novej, odbornej publikácie v r. 2012.
 • Pre našich spolupracovníkov je pripravované posledné školenie v tomto roku, ktorého termín pripadne buď na prvú decembrovú sobotu. Zamerané bude na sebapoznanie.
 • Na december pripravujeme školenie pre kňazov a rehoľníkov, ktorí prejavili záujem o naše školenia v oblasti prevencie. Zamerané bude na krízovú intervenciu. Súčasne na 12 – 13. decembra pripravujeme seminár zameraný na výmenu skúseností.
 • Dve nové témy nášho projektu „Úcta a sebaúcta“ a „Riziká dopingu a nesprávneho stravovania“, boli úspešne vyhodnotené žiakmi a pedagógmi v Pezinku. Programy budeme postupne realizovať aj v ďalších mestách a obciach, ktoré prejavili záujem o naše prevenčné aktivity.
 • Dňa 7. novembra na základe pozvania prednášal náš riaditeľ na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Témy boli zamerané na prevenciu manipulácie osobnosti a prevenciu kriminality. Na základe veľmi pozitívnej odozvy študentov i zúčastnených pedagógov je predpoklad, že sa naše združenie v dohľadnej dobe aktívnejšie zapojí do projektov školy. Súčasne sme zahájili informačnú (letákovú) kampaň na školách v Ružomberku.
 • Pokračujeme v našej národnej kampani zameranej na prevenciu obchodovania s ľuďmi, prevenciu tabakizmu a alkoholizmu medzi mladistvými, prevenciu týrania a prevenciu počítačovej kriminality s dôrazom na riziká sociálnych sietí.
 • V našej fotogalérii pribudli dve zložky. V jednej nájdete fotografie dievčaťa z Indie, ktoré naše združenie adoptovalo pred dvoma rokmi. Ide o dievča z veľmi chudobnej rodiny, ktoré je vo svojom veku v Indii ohrozené (ako mnoho jej rovesníčok) zo zneužitia miestnymi hinduistickými kňazmi, nakoľko pochádza z poslednej kasty – daliti. Navyše, bez finančnej pomoci by nemala šancu ani na prežitie. V súčasnosti sa o ňu starajú v Jezuitskej misii (viac na: http://www.misiaindia.sk/ ), kde dosahuje výborné výsledky v škole. Jej snom je stať sa učiteľkou a pomáhať ostatným deťom. V druhej zložke nájdete znak bojového umenia Kóketsu Kishi Dó, ktoré sa učí v kluboch, ktoré sú pod našou záštitou. Ide o bojové umenie pochádzajúce z tradícií samurajov, prispôsobené našej kultúre.
 • Vzhľadom k doterajším úspechom nášho projektu, začali sme oslovovať väčšie firmy s cieľom získať generálneho sponzora. Doterajšie výsledky a dobré meno vedenia združenia je zárukou šírenia pozitívnej reklamy aj pre ďalších potenciálnych sponzorov. Máme čo ponúknuť, pozrite si naše stručné vyhodnotenie aktivít za desať rokov: http://www.oz-spk.sk/vyhodnotenie/
 • Naďalej pokračuje poradenská činnosť ( viac na: http://www.oz-spk.sk/info/poradna/ ) pre širokú verejnosť.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII