[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

PLÁN PROJEKTU NA ROK 2012

12.11.2011, 15:12

bez obrázka

Občianske združenie – spoločne proti kriminalite plánuje na rok 2012 uskutočniť viacero významných aktivít na národnej úrovni. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti oslovujeme ďalších potenciálnych sponzorov, zverejňujeme nasledovné priority nášho projektu na nasledujúci rok:

1. Vydanie novej odbornej publikácie zameranej na prevenciu kriminality pre rodiny a školy.

2. Vydanie novej publikácie zameranej na sebapoznanie a význam odpustenia.

3. Pravidelné publikovanie v odbornom periodiku „Manažment školy“.

4. Realizácia putovnej výstavy fotografií z medzinárodných detských táborov pre siroty a polosiroty po príslušníkoch polície z Poľska a Slovenska, ktoré niekoľko rokov zabezpečovalo naše združenie.

5. Realizácia národných osvetových kampaní zameraných na prevenciu kriminality.

6. Rozšírenie prednáškovej a osvetovej činnosti do iných obcí a miest Slovenskej republiky.

7. Realizácia viacerých športovo-preventívnych akcií najmä pre deti a mládež.

8. Realizácia odborných školení zameraných na prevenciu kriminality a krízovú intervenciu pre pedagógov, pracovníkov odd. prevencie kriminality a nových dobrovoľníkov nášho projektu.

9. Realizácia odborných školení zameraných na prevenciu kriminality a krízovú intervenciu pre animátorov cirkevných organizácií.

10. Predpokladá sa aktívna spolupráca na projektoch s Katolíckou univerzitou v Ružomberku.

detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII